ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ετήσια προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

  • Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΣΩΛΗΝΩΝ-ΑΠΟΧΕΥΤΕΣΗΣ-Κ.Α.-25-7131.001.doc”]