∆ημοσίευση προσκλήσεων για υποβολή αιτήσεων στο Μέτρο 1.3 ««Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ» 2007 – 2013.

  • Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2014

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/Δελτίο-Τύπου-για-2η-Πρόσκληση-Μέτρου-1.3.pdf’]