Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων

  • Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 12412

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και των εκπροσώπων του Δήμου στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.)».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα στο Λιδωρίκι στις 7 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄, ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, καθώς επίσης η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 του Ν. 4279/2014 εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.).

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Ευσταθίου Ανδρέας