Νέα ιστοσελίδα δήμου Δωρίδος

  • Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011

Η ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος βρίσκεται υπό διαρκή αναβάθμιση. Εργαζόμαστε ώστε η Δωρίδα να αποκτήσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό ιστότοπο που θα συμβάλει στην εξωστρέφεια αλλά και τη διαφάνεια του Δήμου. Συλλέγουμε στοιχεία, τα κωδικοποιούμε και τα κατηγοριοποιούμε προκειμένου να φτιαχτεί μια βάση δεδομένων για τη Δωρίδα που θα τεθεί στην υπηρεσία του δημότη αλλά και του επισκέπτη της περιοχής. Στα πλαίσια των ανοικτών διαδικασιών και της δημόσιας διαβούλευσης, μπορείτε να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις για το περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας του Δήμου.