Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δ.Σ. 10886-28.7.2014

  • Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 28 Ιουλίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 10886

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σύμφωνα με το Κεφάλαιο .Γ΄, άρθρ.12, παρ.ε του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 29 Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, περί των οποίων δεσμευτικώς πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις εντός ορισμένων ημερομηνιών:

1.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Τολοφώνας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
2.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Τολοφώνας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
3.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση οδοποιίας Ελαίας για την Αγ. Ελεούσα» (Επικαιροποίηση της μελέτης με αριθ. 53/2010) και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
4.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER για το έργο «Βελτίωση οδοποιίας Ελαίας για την Αγ. Ελεούσα». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
5.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πανόρμου» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Πανόρμου» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου Γλυφάδας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
8.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER για το έργο «Αναβάθμιση εγκαταστάσεων γηπέδου Γλυφάδας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
9.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Γλυφάδας» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
10.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER για το έργο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Γλυφάδας» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
11.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς Ερατεινής» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
12.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER για το έργο «Ανακατασκευή Παιδικής Χαράς Ερατεινής». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
13.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή στεγάστρου γηπέδου Τολοφώνας Ερατεινής Δήμου Δωρίδος» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης
14.Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα LEADER για το έργο «Κατασκευή στεγάστρου γηπέδου Τολοφώνας Ερατεινής Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης).

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ