ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

  • Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΧΑΡΤΙ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΚΑΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-Κ.Α.-10-6613.0021.doc’]