ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΓΙΑ-ΤΟ-ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Κ.Α.-20-7326.001.doc’]