Ανακοίνωση ορκομωσίας

  • Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δ/νση : Λιδωρίκι
Τ.Κ. 33053
Τηλ. : 22660 22147 & 22066
Fax : 22660 22393

Λιδωρίκι, 18 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς ενημέρωση των εκλεγμένων Δημοτικών Συμβούλων, των Συμβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων και των Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων που έχουν αναδειχθεί στο Δήμο Δωρίδος από τις δημοτικές εκλογές της 18η Μαΐου 2014, αλλά και σε γνώση των συνδημοτών μας,

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

ότι η ορκωμοσία των ανωτέρω αιρετών, κατά το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010, θα πραγματοποιηθεί σε Δημόσια Συνεδρίαση, την Κυριακή 24 Αυγούστου 2014 και ώρα 11.30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Λιδωρίκι.

Ο Επανεκλεγμένος Δήμαρχος
Γιώργος Καπεντζώνης