Ανίχνευση Εκπαιδευτικών Αναγκών για τη Δημιουργία Νέων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας

  • Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

Η σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δωρίδος πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου
« Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου » που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια μέσου της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης.

Στα πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλουμε για την καλύτερη λειτουργία του ΚΔΒΜ ΔΩΡΙΔΟΣ, σάς καλούμε να συμμετέχετε, φορείς και δημότες στην αναβάθμιση υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας. Στη συνέχεια ακολουθεί ένας Κατάλογος από Προτεινόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά σχεδιάζουμε από Σεπτέμβριο να συμπληρώσουν τον αρχικό κατάλογο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας ως Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας, βάσει της ζήτησης που θα προκύψει, και τη σειρά προτεραιότητας που εσείς θα προτείνετε! Θέλοντας να ανιχνεύσουμε σε ποια εκπαιδευτικά προγράμματα της λίστας που ακολουθεί εστιάζεται το ενδιαφέρον σας για παρακολούθηση, με σκοπό να δημιουργήσουμε ένα νέο κατάλογο εκπαιδευτικών προγραμμάτων τοπικής εμβέλειας.

Θεωρούμε χρήσιμο να προτείνετε επίσης ένα δικό σας πρόγραμμα το οποίο θα ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες υποστήριξης και προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και προσωπικής δραστηριοποίησης των δημοτών μας.
Από τον Κατάλογο/ Ερωτηματολόγιο των Προτεινόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας που ακολουθεί, μπορείτε να επιλέξετε έως 5 Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σημειώνοντας στο τετραγωνίδιο τη σειρά προτίμησής σας , ξεκινώντας από το 1 για το πρόγραμμα που σάς ενδιαφέρει περισσότερο . Προθεσμία υποβολής του Καταλόγου/Ερωτηματολογίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, ορίζεται η 28η Ιουλίου 2014, το οποίο μπορείτε να αποστέλλετε είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε με fax (2266022390).

Για όσους επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά 09:00-13:30 στα Δημοτικά Καταστήματα ως εξής
1) Λιδωρίκι,νέο κτίριο κα Μιχελιδάκη Ελένη τηλ 2266350120
2) Ερατεινή, κο Ζωητό Αθανάσιο τηλ 2266032301 (2)
3)Ευπάλιο, κα Πενταγιώτη Παναγιώτα τηλ 2634350040
4) Κ.Ε.Π Γλυφάδας,κα Μπαουστάνου Ιωάννα τηλ 2266071165

Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των ως άνω συμπληρωμένων Ερωτηματολογίων θα σταλούν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ για έγκριση, ώστε τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας που θα εγκριθούν να ενταχθούν στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που ήδη παρέχει ο δήμος μας. Αιτήσεις για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική μας Ανακοίνωση.
Παρακαλούμε κατεβάστε εδώ το Ερωτηματολόγιο – Κατάλογο των Προτεινόμενων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τοπικής Εμβέλειας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την πολύτιμη συμμετοχή σας!