Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου B 20 Ιανουαρίου 2014

  • Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 16 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 841

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 20 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Συμμετοχή και κάλυψη εξόδων μετακίνησης, εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2014 στη Λάρισα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
2.Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 59/24-12-2013 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ και ορισμός υπευθύνου της Πράξης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
3.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ζητημάτων εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ