Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την 26η Φεβρουαρίου 2014

  • Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 21 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 2729

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού (Ω.Ρ.Λ. Ιατρείου). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
2.Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π.Ε. Φωκίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
3.Χορήγηση αδειών και θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
4.Έγκριση προβολής του Δήμου Δωρίδος στην ιστοσελίδα www.ethnos.gr . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
5.Αποστολή βοήθειας στους σεισμόπληκτους της Κεφαλονιάς – Έγκριση εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μελών αντιπροσωπείας του Δήμου μας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
6.Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ Άμφισσας για το σχολ. Έτος 2014-15. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Λώλος Γεώργιος)
7.Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ’ – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
8.Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ’ – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
9.Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ (Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και οικισμών Χάνια και Σπηλιά Τ.Κ.Τριζονίων)’ – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
10.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
11.Παραχώρηση χρήσης χώρων δημοτικών ακινήτων Τ.Κ. Αμυγδαλιάς σε τοπικό εκπολιτιστικό Σύλλογο Αμυγδαλιωτών «η Πλέσσα». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ