Πρόσκλησης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου για την 22 Ιουνίου 2014

  • Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 17 Ιουνίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 8744

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 22 Ιουνίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 2/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
2.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 3/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Βαρδουσίων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
3.Έγκριση και παραλαβή της με αριθμό 4/2014 μελέτης του έργου με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
4.Αποδοχή και έγκριση επίστρωσης χωματόδρομου στη νήσο Τριζόνια, από ιδιώτη με ίδια έξοδα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
5.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πενταγιών» με Αριθ. Μελέτης 68/2007. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου (Α.Π.Ε.) με τίτλο «Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου» με Αριθ. Μελέτης 7/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7.Επιλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
8.Είσοδος βοοειδών ετεροδημοτών σε δημοτικούς βοσκοτόπους της Τ.Κ. Τρικόρφου, χωρίς άδεια. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
9.Είσοδος βοοειδών στον περίβολο του σχολικού συγκροτήματος κτιρίων Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
10.Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
11.Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου μας στη Σύρο, για συμμετοχή τους στην 8η Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ