Πρόσκλησης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος για την 3η Απριλίου 2014

  • Κυριακή, 30 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 28 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 4532

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 3 Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης της περιοχής οικισμού Γλυφάδας με την εθνική οδό Άμφισσας – Αντιρρίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
2.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικής κυκλοφοριακής σύνδεσης Γλυφάδας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
3.Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
4.Εξέταση περί καταπάτησης ή όχι κοινόχρηστου / δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πανόρμου – έγγραφη προσφυγή / διαμαρτυρία δημοτών – Υπηρεσιακές ενέργειες. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
5.Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) πτηνοσφαγείου και τυποποιητηρίου – παρασκευαστηρίου κοτοσκευασμάτων της εταιρείας «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Ε.», στη θέση Σαΐτα της Τ.Κ. Μανάγουλης του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6.Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ιχθυογεννητικού σταθμού στη θέση «Χιλιαδού», Τ.Κ. Μανάγουλης, του Δήμου Δωρίδος, της «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7.Συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
8.Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
9.Επιχορηγήσεις σε αθλητικά σωματεία για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10.Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ