Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 27 Μαρτίου 2014

 • Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 21 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 4295

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 27 Μαρτίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ’ – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 2. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ’ – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 3. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ (Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και οικισμών Χάνια και Σπηλιά Τ.Κ.Τριζονίων)’ – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 4. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 5. Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της προμήθειας που αφορά πλαστικούς κάδους ανακύκλωσης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015 για το έτος 2013». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 6. Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος και αναπληρωτών αυτών, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για θέματα αρμοδιότητας Υπολιμεναρχείου Γαλαξιδίου περί: α) ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής,

β) χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών,

γ) ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

 1. Καθορισμός χώρων επί του Αιγιαλού & Παραλίας των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ύδρευση Τ.Κ. Παλαιοξαρίου Δ.Ε. Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 3. Αποδοχή δωρεάς για διαμόρφωση – τσιμεντόστρωση με σταμπωτό δρομίσκου στην Τ.Κ. Μαλαμάτων (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 4. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (κτίριο Δημοτικού Σχολείου Κονιάκου) χωρίς αντάλλαγμα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 5. Παραχώρηση χρήσης χωρίς αντάλλαγμα χώρων δημοτικού ακινήτου / Κοινοτικό κατάστημα στην Τ.Κ. Δροσάτου – Δωρίδος). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 6. Έγκριση τελικού ΑΠΕ του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Δ. Ερατεινής – Οικισμών Αγ. Νικολάου – Αγ. Σπυρίδωνα», με αριθμ. Μελ. 74/2009. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 7. Έγκριση τελικού ΑΠΕ του έργου «Δίκτυο ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Τολοφώνος», με αριθμ. Μελ. 17/2009. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 8. Διαγραφή ποσού από καταλόγους ύδρευσης. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
 9. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης α΄ εξαμήνου 2012. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
 10. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2014, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ