Η Δωρίδα έχει ποιοτικό και ποσοτικό υδάτινο πλούτο που είναι ανεκμετάλλευτος

  • Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

Η Δωρίδα έχει ποιοτικό και ποσοτικό υδάτινο πλούτο που είναι ανεκμετάλλευτος

Το 70% του νερού που υπάρχει και πηγάζει από τη γη της Δωρίδας είναι αρίστης ποιότητας και χάνεται ανεκμετάλλευτο.

Αυτό είναι ένα από τα πολλά ευρήματα επιστημονικών ερευνών που έχουν γίνει και παρουσιάστηκαν στην πολύ επιτυχημένη ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ευπάλιο.

Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Δήμος Δωρίδος και η Ένωση Ευπαλιωτών Δωρίδας, ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργος Κούκης και ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Δημήτριος Ρόζος, παρουσίασαν για πρώτη φορά επιστημονικές έρευνες για τον υδάτινο πλούτο της Δωρίδας.

Τα βασικά συμπεράσματα από την ημερίδα αυτή είναι τα εξής:

Τα προβλήματα που συνδέονται με τους υδατικούς πόρους είναι τόσα πολλά που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση.

Για τη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου διαπιστώθηκε ότι:

α) Ο ετήσιος όγκος των βροχοπτώσεων στην περιοχή ανέρχεται σε 220 εκατομμύρια μ3. Από αυτά τα 76 εκατομμύρια μ3 νερού ρέουν επιφανειακά και καταλήγουν στη θάλασσα χωρίς να ταμιεύεται ένα μέρος αυτών, με την κατασκευή μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών,

β) Δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμα ούτε οι τεράστιες υπεδαφικές ροές του Μόρνου ποταμού για αρδευτικούς – υδρευτικούς σκοπούς, με την κατασκευή διαφραγμάτων, εκτός από μια θέση στο Χάνι Λόη που δίνει παροχές τους θερινούς μήνες μέχρι 9.000 m3/ώρα. Το ίδιο ισχύει και για το ρέμα της Μαντήλως,

γ) Η ποιότητα των νερών από πηγές και γεωτρήσεις, είναι εξαιρετική, οι δε μέσες τιμές για όλες τις φυσικοχημικές παραμέτρους είναι πολύ κάτω από τα ανώτερα παραδεκτά όρια με βάση την Ελληνική νομοθεσία και τη σχετική οδηγία της Ε.Ε. Επίσης τα νερά στην πεδιάδα του Μόρνου είναι κατάλληλα για κάθε είδους καλλιέργεια.

δ) Προσδιορίστηκαν οι ανάγκες ύδρευσης για κάθε Τοπική Κοινότητα, επισημάνθηκαν τα βασικά προβλήματα διαχείρισης στην περιοχή και έγιναν προτάσεις για την ποιότητα του νερού, την ύδρευση και την άρδευση. Τέλος, υποδείχθηκαν θέσεις κατάλληλες για την κατασκευή λιμνοδεξαμενών στην πεδινή, κεντρική και ορεινή ζώνη, με χαρακτηριστική την περίπτωση του έλους Ζερέλη, που έχει επιφάνεια 45.000m2 και παραμένει αναξιοποίητο.

Για τη Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων μελετήθηκε το πηγαίο υδατικό δυναμικό των 13 Τοπικών Κοινοτήτων και διαπιστώθηκε ότι:

α) Ο ετήσιος όγκος των βροχοπτώσεων στην περιοχή ανέρχεται σε 382 εκατομμύρια μ3. Από αυτά τα 54 εκατομμύρια μ3 νερού κατεισδύουν και τροφοδοτούν το νερό των 55 πηγών που υδρεύουν τις Τοπικές Κοινότητες,

β) Τα πηγαία νερά χαρακτηρίζονται σαν φρέσκα νερά φυσικού εμπλουτισμού ασβεστούχα – οξιανθρακικά και η ποιότητά τους χαρακτηρίζεται ως πολύ καλή για ανθρώπινη κατανάλωση (οι μέσες τιμές όλων των φυσικοχημικών παραμέτρων είναι πολύ κάτω από τα ανώτερα παραδεκτά όρια με βάση την Ελληνική νομοθεσία και τη σχετική οδηγία της Ε.Ε),

γ) Προσδιορίστηκαν οι ανάγκες ύδρευσης για κάθε Τοπική Κοινότητα, επισημάνθηκαν τα βασικά προβλήματα διαχείρισης στην περιοχή και έγιναν προτάσεις για βελτίωση των συνθηκών στις εγκαταστάσεις του δικτύου, με στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης όλων των Τοπικών Κοινοτήτων την περίοδο αιχμής.

Την ημερίδα χαιρέτησαν με σύντομες τοποθετήσεις ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης, η Αντιπεριφερειάρχης Γιώτα Γαζή, ο προεδρεύον την Ημερίδα Αντιδήμαρχος Κώστας Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ευπαλιωτών Δωρίδας Περικλής Λουκόπουλος, οι επικεφαλής της Αντιπολίτευσης στο Δήμο Τάσος Παγώνης και Χρήστος Τριανταφύλλου, ενώ τοποθετήσεις έκαναν οι Πρώην Δήμαρχοι Ναυπάκτου Γιάννης Νταουσάνης και Πυλλήνης Σταθόπουλος, καθώς και πάρα πολλοί Δωριείς.

Στο πλαίσιο της ημερίδας ο Δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης τίμησε εκ μέρους του Δήμου τον συμπατριώτη μας από το Παλαιοξάρι Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργο Κούκη για την τεράστια επιστημονική προσφορά του στην περιοχή μας.