Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 11 Φεβρουαρίου 2014

  • Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 6 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 1938

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 11 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αιολικό πάρκο στη θέση «Αετοβούνι» Δωρίδος – Έκφραση γνώμης. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
2.Είσοδος βοοειδών αδέσποτων – ανεπιτήρητων στην αστική ζώνη Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
3.Περιβαλλοντική αποκατάσταση σε μεταλλεία βωξίτη της Γκιώνας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
4.Καθιέρωση της 29ης Αυγούστου ως ημέρας δημόσιας εορτής μνήμης τοπικού χαρακτήρα και τοπικής αργίας για τη Δ.Ε. Λιδωρικίου Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
5.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΄Υδρευσης Μαλανδρίνου – Φυλακών Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
6.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΄Υδρευσης Σεργούλας – Γλυφάδας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
7.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΄Υδρευσης Ερατεινής – Πανόρμου Δ.Ε. Τολοφώνος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
8.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Τσαπουρνιά Δ.Ε. Βαρδουσίων» (Αρ. Μελ.: 1/2014). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
9.Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014, παρ. 3, άρθρου 158, Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
10.Εξέταση αίτησης ιδιώτη Νικολάου Κων/νου, μισθωτή δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Τολοφώνας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)
11.Έγκριση διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών του Δήμου Δωρίδος για το οικονομικό έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
12.Παραλαβή του φακέλου του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης αμιαντοσωλήνων των Δ.Δ. του Δ. Ευπαλίου» (Αρ. Μελ.: 69/2008). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
13.Παραλαβή του φακέλου του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση και αναβάθμιση εξωτερικών υδραγωγείων Μανάγουλης, Μαλαμάτων και Καστρακίου» (Αρ. Μελ.: 37/2008) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
14.12ετής εκμίσθωση από Ε.Α.Δ. στο Δήμο Δωρίδος τμήματος παλαιού αιγιαλού 4 τ.μ. δημοσίου κτήματος, με Β.Κ. 143 Φωκίδος, στη θέση «Βάθη» Δ.Ε. Τολοφώνος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
15.Ανανέωση, τροποποίηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ