Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4 Φεβρουαρίου 2014

  • Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 3 Φεβρουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 1705

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 4 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, περί των οποίων δεσμευτικώς πρέπει να ληφθεί απόφαση το συντομότερο προκειμένου να προλάβουμε ταχθείσες προθεσμίες:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ, ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ΙΔΟΧ, με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση έργου και κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ