Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 4 Δεκεμβρίου 2013 A

  • Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 29 Νοεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ.: 16756

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 4 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση – ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος – Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  2. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, για τη συμμετοχή τους σε Συνέδρια στα πλαίσια της έκθεσης φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου – Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων POLIS στη Θεσσαλονίκη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
  4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  5. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 26/2013 μελέτης με τίτλο “Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  6. Διάλυση σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση κεντρικού δρόμου εντός οικισμού Συκέας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  7. Διάλυση σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οικία Χ. Βελλία έως οικία Ι. Πουρνιά στο Τ.Δ. Λιδωρικίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ