Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15 Οκτωβρίου 2013

  • Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 11 Οκτωβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 14261

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών ανά κατηγορία
α) υπαίθριου στάσιμου εμπορίου,
β) πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄,
γ) πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄,
για το έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)

Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή συμβάσεων υλοποίησης φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων του Δήμου Δωρίδος στην 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Προγράμματος LEADER. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)

Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ