Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 7 Οκτωβρίου 2013

 • Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 2 Οκτωβρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 73713

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 7 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εγκατάσταση σταύλου και διατήρηση κοπαδιού προβάτων εντός του οικισμού Καρουτών. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
 2. Παραχώρηση χώρων δημοτικού ακινήτου για χρήση χωρίς αντάλλαγμα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 3. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Αλποχωρίου), χωρίς αντάλλαγμα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 4. Έγκριση διενέργειας δαπανών στα πλαίσια των πιστώσεων του άρθρου 158 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06). (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
 5. Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καστρακίου» με αριθ. μελέτης 38/2010. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 19/2013 μελέτης του έργου «Αντικατάσταση στέγης Ξενώνα Τ.Κ. Δάφνου Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για διάνοιξη – οριοθέτηση παραλιακού δρόμου από Μαραθιά έως Καρουτιανόρεμα Δ.Ε. Ευπαλίου». (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 8. Ορισμός ως επιβλέπουσας υπηρεσίας του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λιδωρικίου» (Αριθ. μελέτης 140/2006) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Ευπαλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 10. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού κτιρίου για λειτουργία κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Τ.Κ. Πύργου Δ.Ε. Ευπαλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Ανάπλαση πάρκου Σεργούλας» με Α.Μ. 27/2010 του πρώην Δήμου Ευπαλίου. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών 1ου & 2ου εξαμήνου οικον. έτους 2011. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Ε. Παιδείας – Δημοτικός Σύμβουλος Λώλος Γεώργιος)
 13. Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας διεξαγωγής συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ετών 2011, 2012 & 2013 μέχρι σήμερα. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 14. Είσοδος ανεπιτήρητων βοοειδών στον οικισμό Φιλοθέης. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
 15. Αίτηση ιδιώτη ξενοδόχου για αποδοχή – βεβαίωση εποχιακής λειτουργίας ξενοδοχειακής μονάδας και μείωση τελών καθαριότητας, φωτισμού. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ζέτος Παναγιώτης)
 16. Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη μελών για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Τσιλίκης Χρήστος)
 17. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειο κατάστημα) στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, με απευθείας συμφωνία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 18. Οικονομικός – Διαχειριστικός έλεγχος οικονομικών ετών 2011 και 2012 του ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μόρνου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 19. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 20. Βεβαίωση καταλόγων ύδρευσης. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
 21. Τροποποίηση Κανονισμού Κοιμητηρίων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 22. Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 23. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής, του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, του Δημοτικού Συμβούλου Κωνσταντίνου Ζωητού, του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου Μιλτιάδη Ασημακόπουλου και του Συμβούλου Τοπικής Ανάπτυξης Διοικητικού Υπαλλήλου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας Δημητρίου Αποστόλου, για τη συμμετοχή τους στην ημερίδα εκπαίδευσης και δικτύωσης που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες για τη χρηματοδότηση των σχεδίων δράσης αειφόρου ενέργειας, χρηματοδοτήσεις από το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 24. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής αιρετών του Δήμου μας, για τη συμμετοχή τους στην 4η Ελληνογερμανική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στη Νυρεμβέργη σχετικά με την Περιφερειακή Πολιτική στην Ευρώπη και του ρόλου της Τοπικής Αυτιδιοίκησης, τις στρατηγικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ένταξη στην αγορά εργασίας, γεωργία και Τοπική Αυτοδιοίκηση, βιώσιμη διαχείριση του νερού, μεταναστευτική πολιτική στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θέματα Ελληνογερμανικής συνεργασίας. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ