ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)

  • Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ-ΜΕΣΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΑ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-Κ.Α.-20-6671.002…pdf”]