Έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

  • Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013


Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Δωρίδος παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 23/9/2013 έως και 04/10/2013.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Η λειτουργία των τμημάτων θα προκύψει μετά την επεξεργασία των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Η αίτηση υποβάλλεται με τους ακόλουθους τρόπους :
Αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] είτε
Παραδίδεται ιδιοχείρως στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα www.dorida.gr και σε έντυπη μορφή στις Δημοτικές Ενότητες Λιδωρικίου, Βαρδουσίων, Ευπαλίου και Τολοφώνας, καθώς και στα ΚΕΠ του Δήμου.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα υλοποιηθούν στα :
Α) Γυμνάσιο-Λύκειο Λιδωρικίου
Β) Γυμνάσιο-Λύκειο Ευπαλίου
Γ) Γυμνάσιο-Λύκειο Ερατεινής

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Δωρίδος α) Αθανάσιο Ζωητό, τηλ. 22660 32301 και β) Ελένη Μιχελιδάκη, τηλ. 22663 50120, γ) Παναγιώτα Πενταγιώτη, τηλ. 26343 50040.

Κατεβάστε την αίτηση εκπαιδευόμενου

Ο Δήμαρχος Δωρίδος

Γεώργιος Καπεντζώνης