Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 6 Σεπτεμβρίου 2013

  • Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
Λιδωρίκι, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Αριθ. Πρωτ.: 11828

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 6 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αιτήσεις πολιτών για διαγραφή τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Ε. Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Μπάκας Ευθύμιος)
Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 15/2013 μελέτης του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων Τ.Κ. Τολοφώνος – Καλλιθέας Δ.Ε. Τολοφώνος» & τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 16/2013 μελέτης του έργου «Επισκευή στέγης δημοτικού κτιρίου Τ.Κ. Πενταπόλεως Δ.Ε. Λιδωρικίου» & τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 17/2013 μελέτης του έργου «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τολοφώνος» & τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 18/2013 μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Βαρδουσίων» & τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Αποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο: «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του Πράσινου Ταμείου, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος και ψήφιση της πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
Είσοδος βοοειδών αδέσποτων – ανεπιτήρητων στην αστική ζώνη του Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
Είσοδος ανεπιτήρητων και αδέσποτων βοοειδών στην αστική περιοχή του Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
Εγκατάσταση σταύλου και διατήρηση κοπαδιού αιγοπροβάτων εντός του οικισμού Καρουτών. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
Οικονομικός – διαχειριστικός έλεγχος οικ. ετών 2011 & 2012 στον ΤΟΕΒ Πεδιάδας Μόρνου, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013 και ψήφιση της πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
Ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Άννας – Ιωάννας Καραθανάση με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ.Κ. Κονιάκου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του οικισμού «Παραλία Σεργούλας» της Τ.Κ. Σεργούλας – Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Έγκριση και επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων με τη δημοτική οδό Λιδωρίκι – Άμφισσα, κειμένου εντός οικισμού Τ.Κ. Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Παράταση προθεσμίας της μελέτης «Ύδρευση Σεργούλας – Γλυφάδας (Υδραυλική) της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Διάλυση σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Στίλιας» και ανάθεση σε άλλο εργολάβο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Διάλυση σύμβασης των έργων: 1) «Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Περιθιώτισσας» & 2) «Δημοτική οδοποιία Περιθιώτισσας» και ανάθεση σε άλλο εργολάβο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Αποδοχή της απόφασης ένταξης στο Πρόγραμμα LEADER των έργων «Διαμόρφωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς ελαιώνα Ερατεινής» και «Λαογραφικού Μουσείου Πανόρμου» του Δήμου Δωρίδος, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος και ψήφιση της πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ