Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 26 Αυγούστου 2013

 • Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 22 Αυγούστου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 11398

E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 26 Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός τελών ύδρευσης για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 2. Καθορισμός τελών αποχέτευσης για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 3. Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 4. Καθορισμός τελών κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 5. Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 6. Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 7. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 8. Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 9. Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 10. Καθορισμός τέλους παρεπιδημούντων για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 11. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων για το οικ. έτος 2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
 12. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στο 2ο Πανελλαδικό Συνέδριο για τα Ολοκαυτώματα και τις Γερμανικές αποζημιώσεις, Κατοχικό Δάνειο, Επιστροφή αρχαιολογικών θησαυρών στην έδρα του Δήμου Βιάννου Περιφέρειας Κρήτης – Κάλυψη εξόδων μετακίνησης. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Τσιλίκης Χρήστος)
 13. Έγκριση εκτός έδρας μετακινήσεων αιρετών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ