Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο η πρόταση του Δήμου Δωρίδος για ένταξη στο πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015

  • Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2013

Εγκρίθηκε από το «Πράσινο Ταμείο» η πρόταση του Δήμου Δωρίδος για προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης και εντάχθηκε η σχετική Πράξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Ο Δήμος Δωρίδος, συνδυάζοντας την καθαριότητα με την περιβαλλοντική πολιτική, υπέβαλε πρόταση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα του οποίου διαχειρίζεται το Πράσινο Ταμείο.

Με την αίτηση ζητήθηκαν 73.800 ευρώ για προμήθεια των γνωστών «μπλε» πλαστικών κάδων ανακύκλωσης. Η πρόταση αυτή κρίθηκε επιλέξιμη και εγκρίθηκε με την 3113/08-08-2013 απόφαση του Πράσινου Ταμείου.

Με σκοπό την υλοποίηση και εξέλιξη της ανακύκλωσης απορριμμάτων, ο Δήμος Δωρίδος θα προβεί στην προμήθεια 240 πλαστικών κάδων ανακύκλωσης χωρητικότητας 1.100 λίτρων για την τοποθέτηση τους στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας. Ήδη, στις 19/8/2013, ο Δήμαρχος, κ. Γεώργιος Καπεντζώνης, υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής των όρων του προγράμματος και το Δημοτικό Συμβούλιο στις 6 Σεπτεμβρίου 2013 αποδέχθηκε την πράξη ένταξης στο πρόγραμμα.

Η ανακύκλωση των συσκευασιών αφορά στη διάσωση του περιβάλλοντος άρα της ίδιας της ζωή μας. “Ανακυκλώνω” σημαίνει, ουσιαστικά, αξιοποιώ τα απορρίμματα. Με αυτό τον τρόπο, οι ειδικοί μπορούν να μετατρέψουν άχρηστα και επικίνδυνα για τον άνθρωπο υλικά, σε χρήσιμα και ακίνδυνα. Με την ανακύκλωση των σκουπιδιών μας επιτυγχάνουμε διπλό όφελος για το περιβάλλον, διότι από τη μια πλευρά αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τη ρύπανση και από την άλλη, εξοικονομούμε ενέργεια και υλικά.

Ο στόχος του Δήμου Δωρίδος είναι κάθε σπίτι να έχει σε μικρή απόσταση έναν μπλε κάδο και να μπορούν όλοι, ακόμα και οι ηλικιωμένοι και οι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να διανύσουν μεγάλη απόσταση, να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση. Έτσι, σε όλο το Δήμο Δωρίδος θα υπάρχει μια σπουδαία υποδομή οικολογικής δραστηριότητας και μένει να ενισχυθεί από την δική μας ευαισθησία.