ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  • Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ
[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΔΡΑΝΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-Δ.Ε.-ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ.pdf”]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ
[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΔΡΑΝΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-Δ.Ε.-ΕΥΠΑΛΙΟΥ1.pdf”]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ
[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΑΔΡΑΝΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-Δ.Ε.-ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ.pdf”]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΑΔΡΑΝΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-Δ.Ε.-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ.pdf”]