Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28 Ιουλίου 2013

 • Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 23 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 9929

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 28 Ιουλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 13/2013 μελέτης του έργου «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Λιδωρικίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 2. Έγκριση και παραλαβή της με αριθ. 14/2013 μελέτης με τίτλο «Μελέτη εφαρμογής παλαιού σχεδίου πόλεως Τ.Κ. Ευπαλίου Δ.Ε. Ευπαλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής της. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 3. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Τοπογραφική του έργου Βελτίωση Ύδρευσης Μαλανδρίνου – Φυλακών Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 4. Διάλυση σύμβασης του έργου «Διαμορφώσεις – αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Παλαιοξαρίου Δ.Ε. Ευπαλίου» & αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2013, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Ποτιδάνειας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 6. Αποπεράτωση δρόμου Μαγούλας – Αγίας Τριάδας Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 7. Επιχορηγήσεις αθλητικών σωματείων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 8. Συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 9. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 10. Παράταση μίσθωσης Περιφερειακού Ιατρείου Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 11. Παραχώρηση χώρου Δημοτικού Σχολείου Ποτιδάνειας για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Ποτιδάνειας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 12. Αιτήσεις πολιτών για διαγραφή τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Ε. Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Μπάκας Ευθύμιος)
 13. Αιτήσεις πολιτών για διαγραφή τελών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δ.Ε. Ευπαλίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Μπάκας Ευθύμιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ