Ανακοίνωση για αποξύλωση

  • Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τμήμα Τοπογραφίας Αναδασμού & Εποικισμού
Ταχ. Δ/νση:Γιδογιάννου 31 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ

Ταχ. Κώδικας:33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Α.Αραποπούλου
Τηλέφωνο: 2265350601

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων του Παλαιού Κτηματικού Καθεστώτος του αναδασμού Πεδ. Μόρνου, να αποξυλώσουν και να μεταφέρουν τα υλικά ή άλλα σημαντικά (κατά την κρίση τους) αξίας πράγματα (υλικά σκεπής, περίφραξη κλπ) ή φυτικό κεφάλαιο (δένδρα κλπ) εκτός των αγροτεμαχίων αυτών, εφόσον αυτά αναδιανέμονται στους νέους δικαιούχους.

Σε όσες περιπτώσεις τα σημαντικά αξίας υπερκείμενα δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν ή έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά λόγω της κατασκευής του έργου, καλούνται οι ιδιοκτήτες τους να υποβάλλουν αιτήσεις προκειμένου να εξετασθούν από την υπηρεσία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού
Δημήτριος Γκούλτας
Γεωπόνος με Β’ βαθμό