Η αναπτυξιακή προοπτική του Δήμου Δωρίδος αντικείμενο συζητήσεων στις Βρυξέλλες, ενώ υπογράφτηκε από τον Δήμαρχο και το Σύμφωνο Δημάρχων

 • Σάββατο, 06 Ιουλίου 2013

Σειρά συναντήσεων με Ευρωβουλευτές και στελέχη νευραλγικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου συζητήθηκε η αναπτυξιακή προοπτική της Δωρίδας ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, είχε η δημοτική αρχή του Δήμου Δωρίδος  στις Βρυξέλλες.

Στη Βελγική πρωτεύουσα υπογράφηκε το Σύμφωνο Δημάρχων κατά της κλιματικής αλλαγής, σε ειδική τελετή που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Ευρωκοινοβούλιο.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο, η Αντιπρόεδρος  κ. Άννυ Ποδηματά και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών κ. Ραμόν Σίσο παρουσίασαν τους στόχους, τις ενέργειες και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής μέχρι το έτος 2020.

Το Δήμο Δωρίδος εκπροσώπησε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Καπεντζώνης και ο Αντιδήμαρχος κ. Κώστας Αντωνόπουλος.

Επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο πρώην Κυβερνήτης της Καλιφόρνια κ. Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, ο οποίος παρουσίασε την πρακτική που εφάρμοσε στην πολιτεία του και πέτυχε μέσα σε 5 χρόνια την μείωση των ρύπων κατά 40%.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με δύο συνεδρίες στις οποίες αναπτύχθηκαν τα θέματα:

 • «Επίτευξη των στόχων του Συμφώνου χάρη στην τεχνολογική και κοινωνική καινοτομία», και

 • «Οι βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη χρηματοδότηση από την αγορά, με στόχο την ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας»

Στο Σύμφωνο των Δημάρχων κατά της κλιματικής αλλαγής συμμετέχουν 5.000 Δήμοι από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκπροσωπούν περίπου 175 εκατομμύρια πολίτες.  Οι υπογράφοντες Δήμοι υποστηρίζονται από 200 περιφέρειες, επαρχίες, εθνικές δημόσιες αρχές και ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών.

Στην τελετή  παρευρέθηκαν  600 περίπου αντιπροσωπείες Δήμων προκειμένου να υπογράψουν το Σύμφωνο Δημάρχων που αποτελεί ένα εξαιρετικό φορέα οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών καινοτομιών, που ενθαρρύνουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και τους ευαισθητοποιούν στην κατεύθυνση προστασίας του κλίματος και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο εξωστρέφειας του Δήμου ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος αξιοποίησαν την ευκαιρία της παρουσίας τους στις Βρυξέλλες και πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με Ευρωβουλευτές, μέλη Επιτροπών και στελέχη νευραλγικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την αξιοποίηση συμμετοχών του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την παρουσίαση και ανάδειξη των θέσεων του Δήμου και την παρουσίαση των προτάσεων του σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 -2020, δηλαδή το νέο ΕΣΠΑ που ονομάζεται πλέον «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020».

Ειδικότερα ο κ.κ. Γ.Καπεντζώνης και Κ.Αντωνόπουλος συναντήθηκαν κατά σειρά:

 1. Με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Επιτρόπου Αλιείας κ. Μαρίας Δαμανάκη και έθεσαν σειρά προτάσεων όπως προγράμματα για την αναβάθμιση των επαγγελματικών σκαφών αλιείας, τη δημιουργία πάρκων αλιευτικού και καταδυτικού τουρισμού με τεχνητούς υφάλους, καθώς και αλιευτικές δράσεις στη λίμνη του Μόρνου.

 2. Με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και συγκεκριμένα με την Αναπληρώτρια Τομεάρχη για την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και την υπεύθυνη για την Στερεά Ελλάδα, όπου έθεσαν τα ζητήματα των βιολογικών καθαρισμών στην παραλιακή ζώνη, καθώς και του παραλίμνιου αγωγού στη λίμνη του Μόρνου, την αξιοποίηση των μαρινών και των αλιευτικών καταφυγίων, καθώς και προτάσεων για την κατανομή των πόρων από τα Περιφερειακά Προγράμματα του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014 – 2020».

 3. Με τον Ευρωβουλευτή και μέλος της Επιτροπής για την Έρευνα και Ενέργεια κ. Ιωάννη Τσουκαλά, όπου τέθηκαν θέματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας στην αγροτική παραγωγή και το πιλοτικό ερευνητικό πρόγραμμα για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων.

 4. Με τον Ευρωβουλευτή  και μέλος της Επιτροπής για τον Τουρισμό κ. Γεώργιο Κουμουτσάκο, όπου τέθηκαν θέματα σχετικά με την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Δωρίδος, στις παραθαλάσσιες, ορεινές και παραλίμνιες περιοχές του.

 5. Με τον Ευρωβουλευτή  και Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Σταυρακάκη, όπου τέθηκαν θέματα σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δήμου και τη διαπεριφερειακή συνεργασία των Δήμων.

 6. Με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας όπου τέθηκαν θέματα υδατοπεριβαλλοντικών μέτρων και οικολογικών υδατοκαλλιεργειών, τη χρηματοδότηση για: α) αναβάθμιση των επαγγελματικών σκαφών αλιείας, β) τη δυνατότητα μετατροπής τους σε σκάφη εκπαιδευτικού χαρακτήρα κυρίως για αλιευτικό τουρισμό, γ) τη δημιουργία συνεργατικών μορφών διαχείρισης και διάθεσης της παραγωγής τους.

 7. Με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας για τις προοπτικές ανάπτυξης του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα,  με την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος LFAs.

 8. Με τον Ευρωβουλευτή  και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος  κ. Θεόδωρο Σκυλλακάκη, όπου τέθηκαν κυρίως θέματα σχετικά με τη λίμνη του Μόρνου και της άρσης των περιορισμών που έχουν τεθεί από τις υγειονομικές διατάξεις.

 9. Με την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ευρωβουλευτή  και μέλος της Επιτροπής Οικονομικών  κ. Ρόδη Κράτσα, όπου τέθηκαν κυρίως θέματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, μέσα από τη συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Είχαν επίσης συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με την μόνιμη αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας στις Βρυξέλλες και έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία δικτύου  αμφίδρομης πληροφόρησης προς το σκοπό υποστήριξης του Δήμου, σε σχέση με την προώθηση των θέσεών του στα ευρωπαϊκά όργανα και υπηρεσίες.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε για γραμματειακή υποστήριξη και ο κ. Ιωάννης Σταθόπουλος υπάλληλος του Δήμου.