Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 8 Ιουλίου 2013

 • Παρασκευή, 05 Ιουλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 4 Ιουλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 9127

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 8 Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έκφραση άποψης σχετικά με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό 1105795 ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
 2. Εκλογή υδρονομέα στο Δήμο Δωρίδος για την Τοπική Κοινότητα Μαραθιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 3. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε Λαϊκή Αγορά στον κ. Τσιουμάνη Σπυρίδωνα του Σταύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 4. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 5. Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης – άνομης βόσκησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοκμοτός Αθανάσιος)
 6. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τριστένου), χωρίς αντάλλαγμα, στον πολιτιστικό σύλλογο Αδελφότητα Τριστενιωτών Δωρίδος, για τη θερινή περίοδο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 7. Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος (ΝΠΔΔ) οικονομικού έτους 2013. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος – Δημοτική Σύμβουλος Σπυροπούλου Παναγιώτα)
 8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης άρθρου 76 Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Τσιλίκης Χρήστος)
 9. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 12/2013 μελέτης του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ευπαλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 10. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
 11. Μείωση κυβικών νερού από καταναλωτές της Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
 12. Αίτηση κ. Λουκόπουλου Επαμεινώνδα του Αθανασίου για διαγραφή προσαυξήσεων (Τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης περιόδου 2009-2011 ακινήτου του θανόντος αδελφού του Ευθυμίου στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ