Προγραμματισμός συναντήσεων Δημάρχου στην Αθήνα

  • Πέμπτη, 04 Ιουλίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι οι συναντήσεις του Δημάρχου στην Αθήνα με εκπροσώπους φορέων και δημότες που κατοικούν εκεί, θα πραγματοποιούνται την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο. Οι συναντήσεις θα γίνονται στα γραφεία της Δωρικής Αδελφότητας (Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου στο Παγκράτι) κατά τις ώρες 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. και 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ.

Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και για τον προγραμματισμό των συναντήσεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματέα του Δημάρχου, κ. Δέσποινα Τίτου.