ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Κ.Α. 30-6682.014

  • Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

[gview file=’https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΟΠΛΟΥ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-Δ.Ε.-ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ-Κ.Α.-30-6682.014.pdf’]