Στη Χίο ο Δήμαρχος για την 7η Πανελλήνια Σύνοδο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

  • Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Στη Χίο μεταβαίνουν ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Καπεντζώνης, ο αρμόδιος για την καθαριότητα Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέας Ευσταθίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Ζωητός, για να συμμετάσχουν στις εργασίες της 7ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α), που θα γίνει στις 21 και 22 Ιουνίου 2013.
Θέμα της Συνόδου είναι οι «Αποτελεσματικοί Φο.Δ.Σ.Α. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων».

Η παρακολούθηση της Πανελλήνιας Συνόδου από τη δημοτική αρχή θα έχει πολλαπλά οφέλη για τον Δήμο Δωρίδος, καθώς η διαχείριση των στερεών αποβλήτων συνδέεται άμεσα με την δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου μας.
Στη Σύνοδο θα παρουσιαστούν οι επιτυχημένες πρακτικές των Δήμων και θα αναζητηθούν τρόποι προσαρμογής των πρακτικών αυτών και σε άλλους Δήμους.

Η δημοτική αρχή εκτιμάται ότι θα αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα από τη Σύνοδο ώστε να προσαρμόσει ανάλογα και την δραστηριότητά της