Σημαντικά θέματα της Δωρίδας προώθησε στα αρμόδια Υπουργεία η Δημοτική Αρχή

  • Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Σειρά συναντήσεων με κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιακούς παράγοντες Υπουργείων για τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα του Δήμου Δωρίδος, είχαν στην Αθήνα ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Καπεντζώνης, ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Δικηγόρος κ. Δημήτριος Γκανιάτσος.

Ο πρώτος κύκλος συναντήσεων αφορούσε το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα συναντήθηκαν με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, όπου συζητήθηκαν τα γενικά προβλήματα λειτουργίας του Δήμου.

Επίσης συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα του ίδιου Υπουργείου κ. Γιάννη Ιωαννίδη στον οποίο έθεσαν ζητήματα σχετικά με την έλλειψη προσωπικού, κυρίως Μηχανικών στην Τεχνική Υπηρεσία και στις επιπτώσεις που έχει η έλλειψη αυτή τόσο στην έγκαιρη υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος, όσο και στη δυνατότητα υποβολής, υλοποίησης και παρακολούθησης προγραμμάτων από το ΕΣΠΑ.

Έθεσαν ακόμα και το θέμα της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους. Συγκεκριμένα ζητήθηκε να είναι ανοικτό το θέμα των ημερομηνιών υποβολής των αιτήσεων για υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται οι πάσης φύσεως οφειλές χωρίς να τίθενται περιορισμοί με ασφυκτικές για τους πολίτες ημερομηνίες, καθώς επίσης να σταματούν οι περαιτέρω προσαυξήσεις μετά τη ρύθμιση για όλες τις οφειλές.

Συναντήθηκαν επίσης με αρμόδιους διοικητικούς παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών, και συζητήθηκε η επίσπευση των διαδικασιών έγκρισης για την πρόσληψη του επιστημονικού και εποχικού προσωπικού που είχε ζητήσει ο Δήμος.

Ο δεύτερος κύκλος συναντήσεων αφορούσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και συγκεκριμένα έγινε συνάντηση με ανώτερους υπηρεσιακούς παράγοντες της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, σχετικά με το θέμα της επανένταξης των έργων των βιολογικών καθαρισμών Ερατεινής, Πανόρμου, Τολοφώνος και του παραλιακού μετώπου της Δ.Ε Ευπαλίου. Διαπιστώθηκε από πλευράς Υπουργείου η τήρηση του χρονοδιαγράμματος ενεργειών που οδηγεί στην ασφαλή ωρίμανση των έργων, στοιχείου απολύτως απαραίτητου για την επανένταξη τους.

Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ίδιου Υπουργείου κ. Κωνσταντίνο Τριάντη όπου συζητήθηκε η άρση των περιοριστικών υγειονομικών διατάξεων για την ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων γύρω από τη λίμνη του Μόρνου, που βρίσκεται στην τελική του φάση.

Οι συζητήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα και προέκυψε ότι οι παρεμβάσεις του Δήμου είναι αποδεκτές σε ικανοποιητικό βαθμό από το Υπουργείο και τίθενται στη Διυπουργική Επιτροπή που επεξεργάζεται την έκδοση της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την μεταβολή των αυστηρών υγειονομικών διατάξεων γύρω από τη λίμνη του Μόρνου.