Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19 Ιουνίου 2013

 • Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 14 Ιουνίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 7942

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 19 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατάρτιση, ψήφιση και υποβολή του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ). (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
 2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 3. Έγκριση υποβολής πρότασης προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για την παραχώρηση στον Δήμο Δωρίδος του δημοσίου ακινήτου της Τ.Κ. Γλυφάδας, αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας Π.Ε. Φωκίδος προς το σκοπό αξιοποίησης του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 4. Τρόπος εκτέλεσης των έργων: 1) «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Τολοφώνας» & 2) «Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Βαρδουσίων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 5. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 7/2013 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 6. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 8/2013 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δημοτικών Δρόμων Δ.Ε. Λιδωρικίου» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 7. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 9/2013 μελέτης του έργου «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε. Ευπαλίου» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 8. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 11/2013 μελέτης του έργου «Περίφραξη οικοπέδου – διαμόρφωση περ. χώρου νέου Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Ερατεινής» και τρόπος εκτέλεσης του έργου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 9. Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς Ελαιώνα Ερατεινής» . (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 10. Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «Μελέτη Λαογραφικού Μουσείου Πανόρμου για ένταξη στο Πρόγραμμα LEADER». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 11. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Καστρακίου», με αριθ. μελ. 38/2010. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιία Τ.Δ. Γλυφάδας», με Α.Μ. 15/2009. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 13. Αποπεράτωση δρόμου Μαγούλας – Αγίας Τριάδας Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 14. Ανανέωση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνας) της Μπίτη Βιολλέτας του Ιωάννη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 15. Ανεπιτήρητο κοπάδι προβάτων – είσοδος στον οικισμό Τ.Κ. Λιδωρικίου και περιφορά – παραμονή σε κοινόχρηστους χώρους. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
 16. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 17. Έγκριση προμήθειας ξυλοκατασκευών από την Κρατική Βιομηχανία Ξύλου Καλαμπάκας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 18. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης (πρόσληψη ναυαγοσωστών). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 19. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των Δημοτικών Συμβούλων Ανδρέα Ευσταθίου και Κωνσταντίνου Ζωητού για την παρακολούθηση των εργασιών της 7ης Πανελλήνιας Συνόδου των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) στη Χίο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 20. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου για τη συμμετοχή του στη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) Αμφικτυονία στην Πυλαία και την υπογραφή εισόδου του Δήμου ως νέου μέλους του Ε.Ο.Ε.Σ.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 21. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, του Διοικητικού Υπαλλήλου Σταθόπουλου Ιωάννη, για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες υπογραφής του Συμφώνου Δημάρχων στις Βρυξέλλες, της ειδικής προβολής του Δικτύου Λιμνών και των συναντήσεων με Επιτρόπους και υπηρεσιακούς παράγοντες των Επιτροπών για την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 22. Μείωση του ετήσιου υποχρεωτικού ποσοστού εισφοράς των Δήμων Δωρίδος και Δελφών στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου από 2% επί των τακτικών εσόδων σε 0,5%. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ