Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/05/2013

 • Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 23 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 6385
E-mail: hmpakas@0759.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 28 Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου μας στα Ιωάννινα για συμμετοχή τους στο Ετήσιο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 2. Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Παραλίας Σεργούλας για στέγαση Δορυφορικού Ιατρείου Π.Ι. Γλυφάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 3. Έγκριση και παραλαβή μελέτης «Καθορισμός Ρ.Γ. στην οδό Θράκης Τ. Κ. Μοναστηρακίου Δ. Ε. Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 4. Απαλλοτρίωση οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα Τειχίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 5. Επισκευή καλντεριμιού – μικρού δρόμου στην Τ.Κ. Τολοφώνας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 6. Συνέχιση εργασιών και παράταση εργασιών του έργου «Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πενταγιών». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 7. Λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής, ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο, με τη συμμετοχή δύο Δημοτικών Συμβούλων από τις παρατάξεις της μειοψηφίας (άρθρο 45,παρ. 4 του Ν. 3979/2011). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
 8. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Αλποχωρίου), χωρίς αντάλλαγμα, στον Σύλλογο Αλποχωριτών «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ράπτης Ιωάννης).
 9. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ζητημάτων εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχήςαρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ζέτος Παναγιώτης)
 10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης απασχόλησης, για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. (Εισηγητής: ΑντιδήμαρχοςΚαραχάλιος Δημήτριος)
 11. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (χώρου Δημοτικού Σχολείου Μαλανδρίνου), χωρίς αντάλλαγμα, στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (Ι΄ Ε.Π.Κ.Α.). (Εισηγητής: ΠρόεδροςΔ.Σ.)
 12. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο Δημοτικό – Κοινοτικό κατάστημα Αμυγδαλιάς, χωρίς αντάλλαγμα στην Ε.Κ.Ψ. & Ψ.Υ.. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
 13. Διάλυση της σύμβασης με τίτλο «Μελέτη (αρχιτεκτονική και τεύχη δημοπράτησης) αποκατάστασης του κτιρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Κουπακίου». (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 14. Παράταση προθεσμίας για το έργο (Ανακαίνιση και αναβάθμιση των εξωτερικών υδραγωγείων των Δ.Δ. Μανάγουλης – Μαλαμάτων και Καστρακίου του Δήμου ΕυπαλίουΝ. Φωκίδας), του πρώην Δήμου Ευπαλίου, με Α.Μ. 37/2008. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 15. Eκπόνηση μελέτης ΣΧΟΑΠ Δ.Ε. Τολοφώνος Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 16. Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ», με ΑΡ. ΜΕΛ. 3/2013». (Εισηγητής: ΑντιδήμαρχοςΚαλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 17. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΚαλλιαμπέτσοςΠαναγιώτης)
 18. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 19. Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ», με ΑΡ. ΜΕΛ. 4/2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 20. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ», με ΑΡ. ΜΕΛ. 4/2013, στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 12 ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 21. Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ», με ΑΡ. ΜΕΛ. 3/2013». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΚαλλιαμπέτσοςΠαναγιώτης)
 22. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ», με ΑΡ. ΜΕΛ. 3/2013, στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 12 ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 23. Έγκριση και παραλαβή επικαιροποιημένης μελέτης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ», με ΑΡ. ΜΕΛ. 5/2013. (Εισηγητής:Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 24. Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ», με ΑΡ. ΜΕΛ. 5/2013, στοΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 12 ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 25. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 1/2013 μελέτης του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Τολοφώνας». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 26. Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 2/2013 μελέτης του έργου «Επεκτάσεις Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Βαρδουσίων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΚαλλιαμπέτσοςΠαναγιώτης)
 27. Κανονισμός λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 28. Καθορισμός χώρων επί του Αιγιαλού & Παραλίας των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος ΚαλλιαμπέτσοςΠαναγιώτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ