ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ & Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑ Τ.Κ. ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

 • Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ  ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι    15/5/2013
Αρ. πρωτ.:5742

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ & Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑ Τ.Κ. ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ο Δήμαρχος Δωρίδος διακηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ, Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ & Τ.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΗΛΙΑ Τ.Κ. ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου Δωρίδος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες επί τοις εκατό (%) επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που περιγράφεται στο άρθρο 2 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΤΙΜΗΜΑ

Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου, Βαρδουσίων καθώς και των Τοπικών Κοινοτήτων Γλυφάδας, Ελαίας, Τριζονίων που ανήκουν στην Δημοτική Ενότητα Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες με δική του ευθύνη και δαπάνες σε χώρο νόμιμης διάθεσης ή επεξεργασίας στερεών αστικών απορριμμάτων. Οι συμβατικές εργασίες θα εκτελούνται από τον ανάδοχο ανά Δημοτική Ενότητα ως εξής:


Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων

Αλποχώρι:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα.

Αρτοτίνα:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Διχώρι:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
Για το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Ζωριάνο:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Κερασέα:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Κόκκινο:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Κουπάκι:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Κριάτσι:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Κροκύλειο:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Πενταγιοί:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Περιβόλι:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Τρίστενο:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Υψηλό Χωριό:
Μία  φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, δύο  φορές την εβδομάδα

Δημοτική  Ενότητα  Ευπαλίου

Δροσάτο:
Δύο  φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα 01/06 μέχρι 30/9, τρεις  φορές την εβδομάδα και   Σαββατοκύριακο.

Ευπάλιο:
Τρείς φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06 μέχρι 30/9, καθημερινά  και Σαββατοκύριακο.

Καστράκι:
Τρείς  φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9 καθημερινά   και Σαββατοκύριακο.

Κλήμα:
Δύο φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, τρεις φορές την εβδομάδα και Σαββατοκύριακο.

Μοναστηράκι:
Τρεις  φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9 καθημερινά και Σαββατοκύριακο.
Για τα 15θήμερα Χριστουγέννων και Πάσχα, τρεις φορές την εβδομάδα.

Μαλάματα:
Τρεις φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, καθημερινά  και Σαββατοκύριακο.

Μαραθιάς:
Τρεις  φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, καθημερινά  και Σαββατοκύριακο

Ανω Σεργούλα:
Δύο φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06   μέχρι 30/9, τρεις φορές την εβδομάδα και Σαββατοκύριακο ,

Κάτω Σεργούλα.
τρεις φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, καθημερινά  και Σαββατοκύριακο.

Τρίκορφο:
Μία φορά την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9 , τρεις φορές την εβδομάδα και Σαββατοκύριακο.

Μανάγουλη:
Τρεις φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, καθημερινά και Σαββατοκύριακο.

Παλαιοξάρι:
Δυο φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, τρεις φορές την εβδομάδα και  Σαββατοκύριακο

Ποτιδάνεια:
Δυο φορές  την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06   μέχρι 30/9 τρεις φορές την εβδομάδα.

Τείχιο:
Δυο φορές  την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, τρεις φορές την εβδομάδα.

Φιλοθέη:
Δυο φορές την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι  30/9, τρεις φορές την εβδομάδα.

Κάμπος:
Δυο  φορές  την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06   μέχρι 30/9, τρεις φορές την εβδομάδα.

Δημοτική Ενότητα Τολοφώνας

Τοπική Κοινότητα Γλυφάδας :
Τρείς  φορές  την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06 μέχρι 30/9 , καθημερινά και Σαββατοκύριακο.

Τοπική Κοινότητα Τριζονίων (οικισμοί Χάνια και Σπηλιά):
Τρείς  φορές  την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06  μέχρι 30/9, καθημερινά και Σαββατοκύριακο.

Τοπική Κοινότητα Ελαίας
Δύο φορές  την εβδομάδα για όλο το έτος εκτός από
το χρονικό διάστημα από 01/06 μέχρι 30/9, τρεις φορές και Σαββατοκύριακο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όπου αναφέρεται η λέξη Σαββατοκύριακο εννοείται μια διέλευση κατά τη διάρκεια  του Σαββατοκύριακου, ανάλογα με τις ανάγκες αποκομιδής.


Επιπλέον ορίζεται ότι:

Όταν θα υπάρξει έκτακτη ανάγκη ή εκδηλώσεις, τοπικές ή γενικές εορτές καθώς και πανηγύρια, θα γίνεται αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων και εκτός των προαναφερόμενων δρομολογίων, από συγκεκριμένους χώρους και τοποθεσίες, όπου θα υποδεικνύονται από τους υπεύθυνους, κατόπιν συνεννοήσεως.

Ο χώρος στον οποίο θα διατίθενται τα απορρίμματα του Δήμου από τον εργολάβο θα είναι νόμιμα εγκεκριμένος χώρος υποδοχής – επεξεργασίας απορριμμάτων και θα διαθέτει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την Ελληνική και την Κοινοτική Νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός, μειοδοτικός.

Ο προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών ανέρχεται σε 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (13%).

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης).

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Στον υπόψη διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνικοί και Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς (επιχειρήσεις) παροχής των ζητουμένων υπηρεσιών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Οι ανωτέρω επιχειρήσεις είτε αυτοτελώς είτε εν συμπράξει θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ικανότητα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, στην επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Δωρίδος, άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τουλάχιστον για την κατηγορία 20 «δημοτικά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων». Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, τα απαιτούμενα ιδιόκτητα αδειοδοτημένα μέσα για την εκτέλεση των οριζομένων στην παρούσα διακήρυξη εργασιών.

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Όμως για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να συσταθεί Κοινοπραξία με σκοπό την εξυπηρέτηση της σύμβασης. Η νομική μορφή της εταιρείας, το περιεχόμενο του συστατικού έγγραφου και οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον Ανάδοχο παρουσιάζονται αναλυτικά στα τεύχη του διαγωνισμού.

Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλεισμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

 1. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί:

Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

 1. Δικαίωμα απόρριψης προσφοράς

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός.

Η για οποιονδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα.

Όλα τα πιστοποιητικά που ζητούνται θα πρέπει να είναι πρόσφατα ή εντός ορίων όπου ρητά αναφέρονται τέτοια όρια.

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΆΤΗΣΗΣ

 1. Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται είτε από το Δήμο Δωρίδος – [Δημαρχείο Ευπαλίου (τηλ.2634350012 κ. Θ.Μόραλης, 2634350015 κα Π.Μηλιώνη και Ερατεινής τηλ. 2266032301 κ.Ι.Σταθόπουλος]είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dorida.gr/) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης καθώς και συμπληρωματικές πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού έως και 5 ημέρες πριν από την ημέρα της δημοπρασίας από το Δήμο Δωρίδος [έδρα Λιδωρίκι], στο τηλέφωνο 2266032301, πληροφορίες κ. Σταθόπουλος Ιωάννης.
 3. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει αυτοδίκαια και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων ανεξαιρέτως των όρων της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 5ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Δωρίδος μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού ή ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι  4 /6 /2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (έδρα Λιδωρίκι).
 2. Επίσης οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται και στη Δ/νση: Δήμος Δωρίδος, Λιδωρίκι Φωκίδος Τ.Κ. 33053, με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος.
 3. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ώρα ή ημέρα είτε δεν πρωτοκολλήθηκαν έγκαιρα στην παραπάνω διεύθυνση. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον τρόπο υποβολής και το περιεχόμενο του φακέλου τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να υποβάλει την προσφορά του μέσα σε σφραγισμένο φάκελο που ονομάζεται “ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού και στο πάνω μέρος αριστερά η επωνυμία του διαγωνιζομένου, η επαγγελματική του διεύθυνση και το όνομα και το τηλέφωνο του αντικλήτου του. Οι Προσφορές των διαγωνιζομένων θα πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα, ένα (1) εκ των οποίων θα φέρει την ένδειξη «Πρωτότυπο», θα έχει αριθμημένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα του θα είναι μονογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου και θα περιέχει πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, το άλλο μπορεί να περιέχει απλές φωτοτυπίες των πρωτότυπων εγγράφων.

Ο “ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” θα περιέχει το φάκελο με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” και το φάκελο με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” οι οποίοι θα είναι σφραγισμένοι.

6.1. Ο φάκελος με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” θα περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 1.947,00 ευρώ και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 10.1
 2. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό (με τη μορφή επιστολής προς τον ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ) στον οποίο θα πρέπει να αναφέρονται η επιχείρηση ή οι επιχειρήσεις (σύμπραξη), που απαρτίζουν τον διαγωνιζόμενο και που υποβάλλουν την προσφορά. Στην Αίτηση, η οποία θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου (ή σε περίπτωση σύμπραξης από τους νομίμους εκπροσώπους, όλων των συμμετεχόντων στη σύμπραξη), θα δηλώνονται επίσης τα ποσοστά συμμετοχής κάθε συμμετέχοντος στη σύμπραξη, ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο αντίκλητος (με τα πλήρη στοιχεία του επικοινωνίας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax) του διαγωνιζόμενου.
 3. Καταστατικό εταιρείας ή απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ή του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής του στο διαγωνισμό, για την έγκριση συμμετοχής στη συγκεκριμένη σύμπραξη (σε περίπτωση σύμπραξης), για τον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζόμενου, για την αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης όλων των συμμετεχόντων στη σύμπραξη (σε περίπτωση σύμπραξης), για το ποσοστό συμμετοχής του (σε περίπτωση σύμπραξης) και τον ορισμό του Αντικλήτου.
 4. Σύσταση νομικού προσώπου :

Καταστατικό της επιχείρησης ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου κάθε συμμετέχοντος στον διαγωνιζόμενο και τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο.

 1. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης παρόμοιας διαδικασίας.
 3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο θα προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, επίσης ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική του διαγωγή βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου (προκειμένου δε για αλλοδαπούς, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή).
 5. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα).
 6. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα).
 7. Αποδεικτικό εγγραφής στο Επαγγελματικό Μητρώο της χώρας που είναι εγκατεστημένος, με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής, σύμφωνα με το Άρθρο 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από Ένορκη Δήλωση του διαγωνιζόμενου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Η Ένορκη Δήλωση που αναφέρεται σε όλες τις περιπτώσεις των παραπάνω δικαιολογητικών καλύπτει την περίπτωση όπου υπάρχει ασάφεια για την πηγή, την πληρότητα, την σαφήνεια και την δυνατότητα έκδοσης των επιμέρους δικαιολογητικών. Για τους διαγωνιζόμενους που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος βεβαιώνεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 • η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας

Προκήρυξης και της σχετικής μελέτης, της οποίας ο διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση,

 • ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.
 • η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσόμενων υπηρεσιών
 • όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλουν στο διαγωνισμό είναι αληθή και ότι έχουν επίγνωση ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων ή η παράληψη υποβολής στοιχείων που απαιτούνται συνιστούν λόγο αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό.

Σε περίπτωση σύμπραξης,

όλα τα ανωτέρω έγγραφα στοιχεία υπεύθυνες δηλώσεις και πιστοποιητικά υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά. Επιπλέον πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων κάθε συμπράττουσας εταιρείας χωριστά ήτοι:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος στη σύμπραξη ότι δεν συμμετέχει έμμεσα ή άμεσα στον παρόντα διαγωνισμό σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα διαγωνιζομένων).

2) Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου κάθε συμμετέχοντος στη σύμπραξη που θα αναφέρονται ρητά:

α) Η αποδοχή της σύμπραξης για την από κοινού συμμετοχή στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης.

β) Ο τρόπος κατανομής της συμμετοχής μεταξύ των εταιρειών που απαρτίζουν τη σύμπραξη,

γ) Το διορισμό μίας από τις συμπράττουσες εταιρείες ως κοινός αντιπρόσωπος της σύμπραξης απέναντι στο Δήμο Δωρίδος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα των υπολοίπων εταιρειών για να εκπροσωπεί την σύμπραξη και να δεσμεύει τις συμπράττουσες εταιρείες απέναντι στο Δήμο Δωρίδος και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι απαραίτητο για την πραγματοποίηση της σύμβασης.

δ) Ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε μία από αυτές για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση απέναντι στο Δήμο Δωρίδος και

ε) Η δέσμευση ότι σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση θα συντάξουν συμβολαιογραφικό έγγραφο, που θα προσκομίσουν στο Δήμο Δωρίδος, στο οποίο θα συμπεριλάβουν υποχρεωτικά όλα τα παραπάνω στοιχεία α,β,γ,δ αναφερόμενα. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και όπου κατωτέρω αναφέρονται υπεύθυνες δηλώσεις, θα είναι οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 ή ένορκες βεβαιώσεις προκειμένου περί αλλοδαπών.

13) Στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του διαγωνιζομένου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007 (άρθρο 48 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ)

Η τεχνική ικανότητα του διαγωνιζομένου να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες, εκτιμάται βάσει της τεχνογνωσίας του, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας του. Η τεχνική ικανότητα αποδεικνύεται με τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία επί ποινή αποκλεισμού οφείλουν να υποβάλλουν οι διαγωνιζόμενοι:

α) Τις απαιτούμενες άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων (ως άρθρο 3),

β) Την απαιτούμενη εγγραφή σε μητρώα Υπουργείου (εγκυκλίος ΥΠΕΚΑ, αριθμ. Πρωτ. Οικ.129043/4345/ 8-7-11, άρθρο 13 παρ. 3)

γ) Δυναμικότητα του εξοπλισμού.

 1. Τουλάχιστον τρία (3) εγκεκριμένα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων (απορριμματοφόρα) συνολικού όγκου χωρητικότητας τριάντα (30)  μ3, εκ των οποίων το ένα όχημα να είναι μικρού μεγέθους μέγιστης χωρητικότητας μέχρι έξι (6) μ3, εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO II.
 2. Όλα τα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμών τελών κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντίγραφα βιβλία κατοχής και ΚΤΕΟ.

δ) Δυνατότητα ανταπόκρισης σε έκτακτες ανάγκες.

6.2 Ο Φάκελος με την ένδειξη “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” θα περιέχει την οικονομική πρόταση των διαγωνιζομένων.

Η ζητούμενη αμοιβή θα είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 και θα αποτελεί το χρηματικό αντάλλαγμα από τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 της παρούσης.

Ρητά δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

6.2 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει αυτή. Η προσφορά δύναται να απορριφθεί όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

6.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να αναφέρει στην προσφορά του σε χωριστό κεφάλαιο λεπτομερώς τα παρακάτω στοιχεία του άρθρου 68 του Ν.3863/15/2010 (ΦΕΚ 115) ήτοι:

1) Τον αριθμό των εργαζομένων
2) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας
3) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι
4) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων

5) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά

Ο Ανάδοχος πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να εξειδικεύει σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά του πρέπει να υπολογίζει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του, των αναλωσίμων, του εργολαβικού του κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφείλει να επισυνάπτει στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τέσσερις (4) μήνες προσμετρούμενοι από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Προσφορές που αναφέρουν ημερομηνία λήξης μικρότερη της παραπάνω αναφερόμενης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο Δήμος θα απευθύνει ερώτημα προς τους συμμετέχοντες, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

 1. Παραλαβή, αποσφράγιση των προσφορών.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει στη συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο που προσδιορίζονται στο άρθρο 4, από την επιτροπή διαγωνισμού. Προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικά ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων λαμβάνονται υπόψη εφόσον παραδοθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Δωρίδος μέχρι την μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού, με ευθύνη του προσφέροντος.

Η επιτροπή διαγωνισμού παραλαμβάνει τις προσφορές των διαγωνιζομένων και καταγράφει την επωνυμία τους στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη σειρά παράδοσής τους. Με την εκπνοή της ώρας λήξης παραλαβής προσφορών, ο πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού παραλαμβάνει από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας τις προσφορές που έχουν κατατεθεί εκεί και καταγράφει στο πρακτικό αποσφράγισης των προσφορών τις επωνυμίες των αντίστοιχων διαγωνιζομένων, οπότε και κηρύσσει περαιωμένη τη διαδικασία παραλαβής των προσφορών.

Στη συνέχεια η επιτροπή διαγωνισμού αποσφραγίζει τους “ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” με τη σειρά καταγραφής των στο πρακτικό και ελέγχει την ύπαρξη των φακέλων με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” και “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. Εάν μέσα στο “ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ” δεν υπάρχουν και οι δυο φάκελοι, τότε η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή και επιστρέφεται, ως απαράδεκτη, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

Μετά αποσφραγίζεται ο φάκελος με την ένδειξη “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, μονογράφονται όλα τα έγγραφα και στοιχεία που υπάρχουν και ελέγχεται αν υπάρχουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα προκήρυξη έγγραφα.

 1. Έλεγχος δικαιολογητικών.

Στη συνέχεια η επιτροπή του διαγωνισμού σε μυστική συνεδρίαση προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών εγγράφων και έπειτα παρουσία των διαγωνιζομένων ανακοινώνει όποιες προσφορές γίνονται δεκτές.

Είναι δυνατόν, λόγω έλλειψης χρόνου σε σχέση με τον όγκο των εγγράφων, η επιτροπή να διακόψει τη συνεδρίαση της και να συνεχίσει τον έλεγχο των φακέλων σε επόμενες συνεδριάσεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει η επιτροπή να προσδιορίσει την ημερομηνία ανακοίνωσης του αποτελέσματος και να τη γνωστοποιήσει έγκαιρα στους διαγωνιζόμενους. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι στο χρονικό διάστημα που ενδεχομένως μεσολαβήσει μέχρι την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε συμπλήρωση του φακέλου ή σε αντικατάσταση εγγράφων.

 1. Άνοιγμα οικονομικών προσφορών.

Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης φάσης του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας εκδίκασης από το Δ.Σ. του Δήμου τυχόν αντιρρήσεων, η επιτροπή προβαίνει στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, σε ανοικτή συνεδρίαση.

Ως ανάδοχος ανακηρύσσεται ο διαγωνιζόμενος, η προσφορά του οποίου είναι η χαμηλότερη με την επιφύλαξη ότι θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και ειδικότερα θα έχει την απαιτούμενη εμπειρία και εν γένει τη δυνατότητα προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις της εν λόγω υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο. ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις επί της διακήρυξης του διαγωνισμού κατατίθενται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορεί να υποβληθούν μόνο από επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο διαγωνισμό η αποκλείστηκαν από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του.

Επί της διεξαγωγής της δημοπρασίας ενστάσεις κατατίθενται στη διενεργήσασα την δημοπρασία επιτροπή ή στον Δήμο μέχρι και την επόμενη από την διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας ή της επόμενης του αποτελέσματος στην περίπτωση εξετάσεως και αξιολογήσεως των προσφορών (παρ. 5 του άρθρου 19 του ΠΔ 28/80). Οι κατατιθέμενες ενστάσεις πρωτοκολλούνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στην διενεργήσασα την δημοπρασία επιτροπή.

Η επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει το πρακτικό της δημοπρασίας στην Οικονομική Επιτροπή, αμέσως μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων μετά της, επί των ενστάσεων αυτών γνώμη της, κατά τα άλλα σύμφωνα με το ΠΔ 28/80 και το Ν 3886/2010.

ΑΡΘΡΟ 10ο. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

 1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγύηση συμμετοχής υπό μορφή εγγυητικής επιστολής τραπέζης, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα – μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά), ύψους 2% επί του προϋπολογισμού της προκήρυξης εκτός ΦΠΑ ήτοι ποσού 1.947,00 ευρώ.

Η εγγυητική επιστολή θ’ απευθύνεται στον Δήμο Δωρίδος, θα έχει τα στοιχεία του συμμετέχοντος, τον τίτλο του διαγωνισμού, το ποσό και θα περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σχετική ειδοποίηση.

Η εγγυητική επιστολή θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες και θα επιστραφεί στους δικαιούχους, εφόσον δεν υπάρξει αιτία κατάπτωσής της, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος τού διαγωνισμού, με εξαίρεση αυτήν τού αναδόχου, πού θα επιστραφεί με την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση, εκ μέρους του, των από αυτήν προβλεπομένων εγγυήσεων.

Σε περίπτωση κοινοπραξίας, η εγγυητική επιστολή, πρέπει να καλύπτει την αλληλέγγυα ευθύνη όλων των συμπραττόντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής.

 1. Εγγύηση καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης

Για την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης , ο υποψήφιος ανάδοχος, υποχρεούται κατά τη υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή, τραπέζης πού λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα – μέλος της EE (με επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά), ποσού ίσου με το 5% του ποσού που θα αναγράφεται στην σύμβασή του. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Δήμο Δωρίδος. Θα έχει τα στοιχεία του συμμετέχοντος, τον τίτλο του διαγωνισμού, το ποσό και θα περιλαμβάνει τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα διαιρέσεως και διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να καταβάλλει το ποσό της εγγύησης χωρίς ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε ένα (1) μήνα από τη σχετική ειδοποίηση.

ΑΡΘΡΟ 11ο. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από την Ο.Ε. του Δήμου Δωρίδος, μετά από εισήγηση της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο Δήμος Δωρίδος διατηρεί το δικαίωμα, καθ’ όλο το χρόνο μεταξύ της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της έγκρισης του αποτελέσματος, να ματαιώσει ή ακυρώσει το διαγωνισμό,

α. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον η παρατυπία επηρεάζει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού

β. αν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό για τον Δήμο

γ. αν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού.

Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά από ακύρωση της από την Εποπτεύουσα Αρχή, ή τη μη έγκριση της. Επίσης η δημοπρασία αυτή δύναται να επαναληφθεί άπαξ λόγω ασύμφορου αποτελέσματος, κρινόμενου τούτου με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τους διαγωνιζομένους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν θα γίνει δεκτή η προσφορά τους ή θα αναβληθεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

ΑΡΘΡΟ 12ο. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΔΑΠΑΝΕΣ- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος από την Ο.Ε. του Δήμου Δωρίδος, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στον μειοδότη, στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, μαζί με την πρόσκληση κοινοποιείται στον ανάδοχο (εγγράφως και με αποδεικτικό επίδοσης) και η εγκριτική απόφαση και ο οποίος οφείλει να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος εντός 5 ημερών για την υπογραφή της σύμβασης , προσκομίζοντας :

α. Εγγυητική επιστολή καλής εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10.1 και 10.2 της παρούσας.

Η μετά την κατακύρωση οποιαδήποτε τυχόν άρνηση ή καθυστέρηση ανάληψης των συμβατικών υποχρεώσεων θα έχει ως συνέπεια, με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δωρίδος:

α. την κατάπτωση υπέρ του Δήμου Δωρίδος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ως ποινική ρήτρα

β. κάθε άλλη αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία ή διαφυγόν κέρδος του Δήμου Δωρίδος.

Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Δωρίδος δικαιούται να κατακυρώσει το διαγωνισμό στον επόμενο μειοδότη, εφόσον ισχύει η προσφορά του και η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό ή να τον επαναλάβει με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται στην ορθή αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου κατόπιν συνεννοήσεως με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, σε διαφορετική περίπτωση θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα (2%) επί της συνολικής αξίας της σύμβασης για την πρώτη εβδομάδα και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 2η και 3η εβδομάδα καθυστέρησης. Μετά καθυστέρηση τριών (3) εβδομάδων, ο εργοδότης δικαιούται να ακυρώσει τη σύμβαση και να εισπράξει την αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης κηρύσσοντας τον ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 13ο. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τα συμβατικά τεύχη του υπόψη διαγωνισμού είναι κατά σειρά ισχύος τα εξής:

 1. Η Διακήρυξη
 2. Η υπογραφείσα Σύμβαση
 3. Η υποβληθείσα Προσφορά

Η διενέργεια και η εκτέλεση της εργασίας διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις: (α) του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

(β) του Ν. 3852/2010 : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Καλλικράτης.

(β) Π.Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α’ 11) : Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

(γ) των σχετικών Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων που εναρμόνισαν την Εθνική Νομοθεσία με το Κοινοτικό Δίκαιο (Π.Δ. 60/2007 τις οδηγίες 2004/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις 2005/51/ΕΚ και 2005/75/ΕΚ).

(δ) της Κ.Υ.Α. ΗΠ/50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β 722-12-03) περί διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχομένης υπηρεσίας. Το ποσόν της πληρωμής θα ισούται με τη πιστοποιημένη δαπάνη των εργασιών που εκτελέσθηκαν.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.

Οι πληρωμές θα γίνονται κάθε μήνα μετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλματος πληρωμής. Η πληρωμή θα γίνεται σε Ευρώ (€), στο όνομα του δικαιούχου Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση Σε κάθε είδους πληρωμή περιλαμβάνονται ανοιγμένα και τα εξής:

α. Τα γενικά και ειδικά έξοδα του Αναδόχου

β. Οι φόροι του, οι εισφορές στα κάθε είδους ταμεία και κάθε είδους προβλεπόμενες κρατήσεις

γ. Οι επιμέρους δαπάνες για την άρτια εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του, δηλαδή μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, κάθε δαπάνη τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα ασφαλίσεων προσωπικού και γενικά κάθε δαπάνη μη ρητά κατονομαζόμενη πλην του Φ.Π.Α.

δ. Οι αμοιβές του κάθε ειδικότητας απασχολούμενου βοηθητικού προσωπικού, καθώς επίσης και κάθε είδους δαπάνη δια χρήση ή προμήθεια εξοπλισμού που θα πρέπει να διαθέσει ο Ανάδοχος στα πλαίσια των υπηρεσιών του, είτε απασχολούνται και διατίθενται στην Υπηρεσία είτε στα γραφεία του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 15ο. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Α) Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως,  σε μία (1)

ημερήσια εφημερίδα του νομού, σε δύο (2) εβδομαδιαίες εφημερίδες του νομού και σε μια ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων μεγάλης κυκλοφορίας των Αθηνών (ή σε μια εφημερίδα δημοπρασιών ή οικονομική). Τέλος θα  αναρτηθεί και στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Β) Αντίγραφο περιλήψεως της παρούσας διακήρυξης να αποσταλεί για τοιχοκόλληση στο

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Φωκίδας.

Γ) Αντίγραφο περιλήψεως της παρούσας διακήρυξης να δημοσιευθεί διά τοιχοκολλήσεως

στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δωρίδος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος

https://www.dorida.gr

ΑΡΘΡΟ 16ο. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, τόσο της αρχικής όσο και των επαναληπτικών δημοπρασιών στον τύπο, βαρύνουν τον ανάδοχο ν.3801/09, ο οποίος είναι υποχρεωμένος πριν την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσει αντίγραφα των σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων.

ΑΡΘΡΟ 17 ο ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και στοιχεία της προσφοράς πρέπει να είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα.
 2. Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από νόμιμη μετάφραση στη Ελληνική. Σε περίπτωση διαφωνίας στη μετάφραση, θα επικρατεί η Ελληνική διατύπωση.

ΑΡΘΡΟ 18 ο. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Κατά τη διαδικασία υποβολής προσφοράς στον διαγωνισμό από τον διαγωνιζόμενο προϋποτίθεται και αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερειακά ολόκληρη την παρούσα Προκήρυξη και όλα τα υπόλοιπα τεύχη του διαγωνισμού καθώς και τις επιτόπιες συνθήκες που αφορούν το αντικείμενο της Σύμβασης και την κείμενη νομοθεσία, και ότι αποδέχεται τους σχετικούς όρους.

Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται είτε από το Δήμο Δωρίδος – [Δημαρχείο Ευπαλίου (τηλ.2634350012 κ. Θ.Μόραλης, 2634350015 κα Π.Μηλιώνη και Ερατεινής 2266032301 κ.Ι.Σταθόπουλος] είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.dorida.gr/) μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας.

Διευκρινίσεις Προκήρυξης:

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόμενο των τευχών του παρόντος διαγωνισμού, το αργότερο μέχρι και 5 ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Ο Δήμος Δωρίδος θα απαντήσει, το αργότερο μέχρι και 3 ημέρες πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

β) Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου των τευχών του διαγωνισμού ή των προσφορών δεν γίνεται δεκτή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ