ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

  • Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 23-4-2013
Αριθ. Πρωτ. 4917

Πληροφορίες: Ι. Σταθόπουλος
Τηλ: 22660 31100
Fax: 22660 32323

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δωρίδος προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ» για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδος , για δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 23.000,00 € με το ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης για τα υγρά καύσιμα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Για τα λιπαντικά και πρόσθετα κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δημοτικού καταστήματος της Δημοτικής Ενότητας ΕΥΠΑΛΙΟΥ του Δήμου Δωρίδος, από την Επιτροπή Διαγωνισμού , Αξιολόγησης αποτελεσμάτων και Εισήγησης για ανάθεση , την 2/5/2013 ημέρα Μ.Πέμπτη και ώρα 10.30 (Ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της αναλυτικής διακήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩ9Ζ-5ΣΠ , τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος.

Πληροφορίες:
α) κ. Ανδρεόπουλος Ιωάννης τηλ.26343 50012 Fax: 26340 51228
β) κ. Ιωάννης Σταθόπουλος τηλ.22660 31100, Fax: 22660 32323

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ