Ανακοίνωση: Κατάθεση δικαιολογητικών για μειωμένα τέλη

  • Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

A Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας γνωρίζουμε πως για την εφαρμογή των αριθ. 273/2012 (καθορισμός τελών ύδρευσης 2013 ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩ9Ζ-9Μ7), 274/2012 (καθορισμός τελών αποχέτευσης 2013 ΑΔΑ: ΒΕΦ8Ω9Ζ-ΖΥΛ) αποφάσεις του Δ.Σ. του Δήμου Δωρίδος, στις οποίες αποφασίστηκε να γίνει μείωση 50% σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) & πολύτεκνες οικογένειες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες – ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις, να υποβάλλουν από 1/5/2013 – 31/5/2013 τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανά Δημοτική Ενότητα στους ορισμένους υπαλλήλους

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ.Ε. Λιδωρικίου : Ευθ. Μπάκας με αναπληρωτή την Ελ. Μιχελιδάκη
Δ.Ε. Ευπαλίου : Βάσω Μπομποτά με αναπληρωτή την Α. Ευστρατίου
Δ.Ε. Τολοφώνος : Γεωργία Τσόκα με αναπληρωτή τον Δ. Σταθόπουλο
Δ.Ε. Βαρδουσίων : Φωτεινή Νικολέτου με αναπληρωτή τον Ι.Ανδρεόπουλο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΑΜΕΑ : α) Απόφαση Νομαρχιακής Αυτοδ/σης / Δ/νσης Υγείας Πρόνοιας / Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας ή Απόφαση Δήμου / Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής μέριμνας / Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου που τους πιστοποιεί ως ΑΜΕΑ, β) έντυπο Ε1 όπου εμφαίνεται πως ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας είναι ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και τους επιβαρύνουν, γ) Δημοτική ενημερότητα (πως δεν έχουν οφειλές προς τον Δήμο).

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ : α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β) κάρτα πολυτεκνίας & γ) έντυπο Ε1 & εκκαθαριστικό εφορίας για εισοδήματα 2012 δ) Δημοτική ενημερότητα (πως δεν έχουν οφειλές προς τον Δήμο).