Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.), στο Λιδωρίκι

  • Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Ανακοίνωση

στο Λιδωρίκι λειτουργεί πλέον Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) στο κτίριο όπου στεγάζονται και οι υπηρεσίες του Δήμου Δωρίδος (πρώην Δ.Ο.Υ.) προς εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Δωρίδος.

Αρμόδιος υπάλληλος Δ.Ο.Υ. : κ. Ευθύμιος Κλώσσας
Τηλ. Επικοινωνίας: 2266350108
Fax: 2266350109

Οι αρμοδιότητες του Κ.Ε.Φ., περιγράφονται στην απόφαση του
Υπ. Οικον/κών (ΦΕΚ 3042/15-11-2012/τ. Β΄. ΑΔΑ: Β4ΣΞΗ-910)