Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21 Απριλίου 2013

  • Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 17 Απριλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 4588

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 21 Απριλίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου, Δ.Ε. Βαρδουσίων & Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και Τριζονίων (οικ. Χάνια, Σπηλιά)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγητής: Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  2. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στον Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  3. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στην υπογραφή του «Συμφώνου Δημάρχων», σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
  4. Καθιέρωση λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος α) κατά τις Κυριακές και αργίες και β) σε 24ωρη βάση, κατά περίπτωση. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
  5. Αποδοχή πίστωσης ποσού 77.400 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
  6. ΄Εγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2013 της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
  7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Τ.Κ. Διακοπίου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
  8. Λήψη απόφασης στο Δήμο Δωρίδος για Γερμανικές αποζημιώσεις. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
  9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή προτάσεων επί της σχεδιαζόμενης, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναδιάρθρωσης – αναβάθμισης των σωφρονιστικών καταστημάτων της χώρας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ