Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/04/2013

 • Παρασκευή, 05 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 4 Απριλίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 4021

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 10 Απριλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 2. Καθορισμός ωρών απασχόλησης Ληξιάρχων Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δωρίδος για το οικονομικό έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης υδρομάστευσης πηγής Τ.Κ. Καστρακίου Δ.Ε. Ευπαλίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 4. Έγκριση και παραλαβή τοπογραφικής μελέτης Ύδρευσης Σεργούλας – Γλυφάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 5. Ανακατασκευή Ασφαλτικού Τάπητα στον Επαρχιακό Δρόμο Ερατεινής – Τολοφώνας (Είσοδος Ερατεινής). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)
 6. Ορισμός ως Επιβλέπουσας Υπηρεσίας της μελέτης με τίτλο «Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δήμου Τολοφώνος Ν. Φωκίδας» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 7. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (διαμερίσματος) στο Πευκάκι Δροσάτου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ράπτης Ιωάννης)
 8. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Oργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
 9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 10. Ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Άννας-Ιωάννας Καραθανάση με ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ.Κ. Κονιάκου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
 11. Ζημιές ζωικού κεφαλαίου κτηνοτρόφων Δωρίδος. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοκμοτός Αθανάσιος)
 12. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός υδρονομέων, τομέων δράσης και αμοιβής αυτών στο Δήμο Δωρίδος για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 13. Ανάπλαση Πλατείας Καστρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 14. Έγκριση διαδικασιών υλοποίησης προμηθειών στο Δήμο Δωρίδος για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 15. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013, παρ. 3, άρθρου 158, Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
 16. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (πρώην Ταπητουργική Σχολή) στην Τ.Κ. Πενταπόλεως. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ράπτης Ιωάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ