Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013

  • Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393

Λιδωρίκι, 12 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 3113

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατεπείγουσας σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 13 Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, περί των οποίων δεσμευτικώς πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις εντός ορισμένων ημερομηνιών:

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης της Χρήσης των Εξαρτησιογόνων Ουσιών (Κ.Π.Χ.Ε.Ο.) Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Αθανάσιος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ