Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 04/02/2013

  • Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 30 Ιανουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 1081

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 4 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού (Φ/Β) Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΕ» στο Δροσάτο Δ.Ε. Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Γκόλφης)
Ανανέωση σύμβασης μίσθωσης χώρου λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2013 (άρθρου 7 Ν. 2307/1995) για το έτος 2013. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ράπτης Ιωάννης)
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (άρθρου 1 Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρου 80 Ν. 3463/2006) για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
Συγκρότηση επιτροπής εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαιρέτου βόσκησης για το έτος 2013 (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969). (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοκμοτός Αθανάσιος)
Συγκρότηση επιτροπής καταγραφής πηγών και δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν ή εν δυνάμει δυνατόν επιβαρύνουν τον Κορινθιακό Κόλπο – Προτάσεις. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοκμοτός Αθανάσιος)
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τολοφώνας» με A.M. 8/2011. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ζέτος Παναγιώτης)
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος Σπυροπούλου Παναγιώτα)
΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Ράπτης Ιωάννης)
Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γλυφάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)
Έκφραση γνώμης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την μετεγκατάσταση μονάδων και ενοποίηση των μονάδων σε μία, έκτασης 52 στρεμμάτων στη θέση «Όρμος Βαθιά Λούζα», Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος και αναπληρωτών αυτών, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για θέματα αρμοδιότητας Υπολιμεναρχείου Γαλαξειδίου περί:
α) ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής

β) χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών

γ) ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)

Αίτηση για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης για την παράταση μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Ανάθεμα της Τ.Κ. Μαλανδρίνου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοκμοτός Αθανάσιος)
Παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Πλατεία Καστρακίου» με αριθ. μελέτης 17/2009. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ