Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/12/12

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 21 Δεκεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 16290

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 28 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Παράταση Προγραμματικών Συμβάσεων Δήμου Δωρίδος με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πρώην Ν.Α.Φ.) που λήγουν την 31-12-2012. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
Καθορισμός θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
Αποδοχή δωρεάς ναυαγοσωστικής λέμβου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή προμήθειας υλικών, για το έτος 2013 (ΕΚΠΟΤΑ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
Ορισμός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρου ως πολυσύχναστου ή μη, για να θεωρηθεί ή όχι ως λουτρική εγκατάσταση (άρθρου 1 παρ. 1γ Π.Δ. 23/2000). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ