Στην σύσταση Λιμενικού Ταμείου προχωράει ο Δήμος Δωρίδος

  • Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Στην σύσταση Λιμενικού Ταμείου προχωράει ο Δήμος Δωρίδος, με στόχο την διαχείριση της ζώνης λιμένα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από 7μελή επιτροπή, με προεδρεύοντα τον Δήμαρχο, μέλη δημοτικούς συμβούλους του Δήμου, τον προϊστάμενο της λιμενικής αρχής της έδρας του λιμενικού ταμείου, εκπροσώπους της δημοτικής ενότητας και άτομα με ανάλογη επαγγελματική εμπειρία, και θα έχει έδρα τα Τριζόνια.

Η επιλογή της έδρας έχει ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα. Τα Τριζόνια αποτελούν το μοναδικό κατοικήσιμο νησί του Κορινθιακού κόλπου και ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία του Δήμου Δωρίδος, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημείο πέρασμα για πολλά σκάφη αναψυχής που διαπλέουν τον Κορινθιακό, συνδέοντας την Στερεά Ελλάδα με την Πάτρα και τα Επτάνησα.

Με την κίνηση αυτή ο Δήμος Δωρίδος δημιουργεί μια βασική υποδομή, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην οργάνωση των υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση της ζώνης λιμένα όλων των παραλιακών χωριών, αλλά και την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το καταφύγιο τουριστικών σκαφών – μαρίνα, στα Τριζόνια, η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, έρχεται να δώσει λύση σε μακροχρόνια προβλήματα όπως η άναρχη λειτουργία, η υποβάθμιση των εγκαταστάσεων, η ελλιπής φύλαξη, η εγκατάλειψη σκαφών, προβλήματα που μέχρι σήμερα αποτελούσαν τροχοπέδη στην αναβάθμιση του νησιού.

Παράλληλα ο Δήμος Δωρίδος αποκτά ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη της περιοχής, βάζοντας στον τουριστικό χάρτη τα Τριζόνια και τις παραλίες της Δωρίδας. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες δράσεις όπως η ένταξη παραλιών του Δήμου στο πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες, η επαναλειτουργία της πορθμιακής γραμμής Αγ. Νικολάου – Αγίου, το αποχετευτικό των παραλιακών χωριών κ.α., στρατηγικές επιλογές για την προστασία και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου Δωρίδος

Η συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου θα ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία ώστε σύντομα θα ξεκινήσει την λειτουργία του.