Διορθωμενοι Πινακες και Διαγραμματα του Εργου: «Τοπογραφικες Εργασιες Αναδασμου Αγροκτηματος Μορνου Π.Ε. Φωκιδας

  • Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Τμήμα Τοπογραφίας Αναδασμού & Εποικισμού
Ταχ. Δ/νση:Γιδογιάννου 31 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Ταχ. Κώδικας:33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
Πληροφορίες: Ασημ. Αραποπούλου
Τηλέφωνο: 2265350601

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Επιτροπή Αναδασμού Μόρνου Ν. Φωκίδας αποφασίζει την τελική ανάρτηση των οριστικών πινάκων και διαγραμμάτων του υφιστάμενου καθεστώτος κατά την παρ. 3 του άρθρο 10 του Ν. 674/77 η οποία έχει την έννοια της γνωστοποιήσεως και δημόσιας ανακοινώσεως των στοιχείων της κτηματογράφησης.
Η ανάρτηση των πινάκων θα διαρκέσει επί 20 ήμερο.
Σε περίπτωση αντιρρήσεων που αφορούν τα εμπράγματα δικαιώματα ιδιοκτησιών μπορεί να ασκηθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την τοιχοκόλληση οι οποία θα εκδικαστεί σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν.674/77.

16/11/2012
Με Ε.Π
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αναδασμού
Δημήτριος Γκούλτας
Γεωπόνος με Β’ βαθμό

———————————————————————————————————————

Στο γραφείο αγροτικής οικονομίας Ευπαλίου έχουν αναρτηθεί διορθωμένοι πίνακες και διαγράμματα του έργου: «τοπογραφικές εργασίες αναδασμού αγροκτήματος Μόρνου Π.Ε. Φωκίδας».

Δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ενστάσεις για πιθανά λάθη σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας ή ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πινάκων αυτών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν στο γραφείο αγροτικής οικονομίας Ευπαλίου (πρωινές ώρες) για έλεγχο των παραπάνω.

Από το γραφείο αγροτικής οικονομίας Ευπαλίου
τηλ. 2634051297