Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 04/11/12

 • Παρασκευή, 02 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 31 Οκτωβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 14223

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 4 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων οικ. έτους 2012 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Τολοφώνος», με αριθ. μελέτης 47/2008. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
 3. Επιφανειακές εξορύξεις βωξίτη και άμεση αποκατάσταση περιβάλλοντος στα όρια του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος Μήτρου Βάγια)
 4. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ. Λευκαδιτίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
 5. Αίτηση της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ Ε.Ε. – ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΗ Μ. – ΞΗΡΟΣ Η. & ΣΙΑ» περί παράτασης του χρόνου της αρχικής σύμβασης μίσθωσης έκτασης 71.567 στρεμμάτων, για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
 6. Αίτηση Αποστολοπούλου Μαρίας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης β΄ εξαμήνου 2010 Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 7. Αίτηση Νικοπούλου Δημητρίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 8. Αίτηση Βήτα Ιωάννη για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 9. Αίτηση Λώλη Σταυρούλας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Μαλαμάτων και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 10. Αίτηση Κοτρώνη Παναγιώτας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 11. Αίτηση Χισένι Σουλεϊμάν για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Καστρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 12. Αίτηση Ανδρίτσου Ανδρέα για διαγραφή ποσού και του αντίστοιχου ΦΠΑ από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης β΄εξαμήνου 2011 Τ.Κ. Σεργούλας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 13. Αίτηση Ζαγγανά Δήμου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Μαλαμάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 14. Αίτηση Geisl Andrea για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης β΄εξαμήνου 2011 Τ.Κ. Σεργούλας και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 15. Αίτηση Σταθόπουλου Κων/νου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Καστρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 16. Αίτηση Ξάνθη Χαραλάμπους για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Καστρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 17. Αίτηση Σχίζα Αντωνίας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 18. Αίτηση Ψαροκωστόπουλου Φώτιου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 19. Αίτηση Πλατά Αντωνίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 20. Αίτηση Μίχου Κων/νου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Μαλαμάτων και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 21. Αίτηση Παλιούρα Ταξιάρχη για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης α΄εξαμήνου 2011 Τ.Κ. Ευπαλίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 22. Αίτηση Αρβανίτη Γεωργίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 23. Αίτηση Θεοδοσίου Παναγιώτη – Κωνσταντίνου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ