Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου 31/10/12

 • Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 26 Οκτωβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 14025

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 31 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Δωρίδος με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πρώην Ν.Α.Φ.) που έληξε την 30-06-2012. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
 2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τολοφώνος». (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
 3. Έγκριση και παραλαβή τοπογραφικής μελέτης Ύδρευσης Ερατεινής – Πανόρμου. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
 4. Έγκριση και παραλαβή περιβαλλοντικής μελέτης του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Ευπαλίου-Μαραθιά-Κλήματος και Δροσάτου Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος». (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
 5. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των ορεινών όγκων Δ.Δ. Κάμπου, Φιλοθέης, Τειχίου, Παλαιοξαρίου και Ποτιδάνειας της Δ.Ε. Ευπαλίου» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
 6. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
 7. Επανεξέταση αιτήματος για έκφραση γνώμης σχετικά με Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΝΗΡΕΑΣ Α.Ε. για κλείσιμο δύο υφιστάμενων μονάδων και μετεγκατάσταση αυτών στον Όρμο Βαθειά Λούζα, Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 8. Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας – Καθορισμός ειδικοτήτων. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος)
 9. Ανεπιτήρητα βοοειδή – είσοδος αυτών στον οικισμό Κερασιάς και περιφορά σε κοινόχρηστους χώρους. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
 10. Ανεπιτήρητα βοοειδή – είσοδος και βόσκηση σε δημοτική περιφέρεια άλλης Τοπικής Κοινότητας από αυτήν που έχουν τοποθετηθεί. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
 11. Ανεπιτήρητα βοοειδή – είσοδος στον οικισμό Φιλοθέης και περιφορά αυτών σε κοινόχρηστους χώρους. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
 12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εντός του οικισμού της Τ.Κ. Ευπαλίου – Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
 13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της παραλιακής οδού του οικισμού Παραλία Τολοφώνος / Τ.Κ. Τολοφώνος Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
 14. Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμου στην Τ.Κ. Λευκαδιτίου Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
 15. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού ανά κατηγορία αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 16. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου εμπορίου τύπου Α΄. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 17. Καθορισμός του ανώτατου αριθμού αδειών πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
 18. Αποδοχή πιστώσεων ποσών 6.505,03 € και 7,812,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012 και 17ης Ιουνίου 2012, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012 και ψήφιση των πιστώσεων. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
 19. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων οικ. έτους 2012 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
 20. Αίτηση Βήτα Ιωάννη για διαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης έτους 2010 και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
 21. Καυσοξύλευση κατοίκων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κατσούδας Αθανάσιος)
 22. Επιστροφή ποσών από αχρεωστήτως καταβληθέντα παράβολα αλλοδαπών (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
 23. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2013-2014 στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
 24. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μικρού ήδροηλεκτρικού σταθμού (Μ.ΥΗ.Σ) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,95 MW της εταιρείας «DMG ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ» στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» του Δήμου Δωρίδος, Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
 25. Έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στην 3η ανοιχτή διάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – κάλυψη εξόδων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
 26. Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών για την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Φλετούρης Κων/νος)
 27. Ορισμός μελών σε γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης- εξουδετέρωσης ναυαγίων στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Κ.Λ. Πατρών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ