Αντισταθμιστικά, άρση περιορισμών, ειδικό χωροταξικό και υποδομές ζητούν Δήμοι της Περιφέρειας από ΕΥΔΑΠ και Πολιτεία

  • Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Επιστολή προς την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος αλλά και στην ΕΥΔΑΠ επέδωσαν οι Δήμαρχοι Δωρίδος, Γιώργος Καπεντζώνης και Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, εκ μέρους Δήμων της Περιφέρειας που τροφοδοτούν το υδραγωγείο της ΕΥΔΑΠ.

Οι Δήμαρχοι Δωρίδος και Ναυπακτίας παρευρέθησαν στην Βουλή κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής όπου πραγματοποίησαν συναντήσεις τόσο με τον πρόεδρο της επιτροπής κ. Μπέζα Αντώνιο, όσο και με εκπροσώπους των κομμάτων, όπου και έθεσαν το κρίσιμο ζήτημα της εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων, τα ανταποδοτικά τέλη στις τοπικές κοινωνίες, δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, άρση περιορισμών στις παραλίμνιες περιοχές, ειδικό χωροταξικό, δημιουργία υποδομών, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τις σχέσεις των Δήμων με την ΕΥΔΑΠ και την Πολιτεία.

Στην επιστολή, που υπογράφουν οι Δήμαρχοι Δωρίδος, Γιώργος Καπεντζώνης, Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, Μαραθώνα, Λουίζος Ιορδάνης, Θηβαίων, Σπύρου Νικόλαος και Ορχομενού, Ξηρογιάνης Κώστας, γίνεται σαφής αναφορά για παλαιωμένο καθεστώς διαχείρισης των λιμνών και τονίζεται η ανάγκη για νομοθετική ρύθμιση που θα αποδίδει αντισταθμιστικά στις τοπικές κοινωνίες, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου ανοίγει η συζήτηση για μεταφορά της εκμετάλλευσης πόρων σε ιδιώτες.

Τοποθετήσεις υπήρξαν από πολλά μέλη της επιτροπής, σε ένα θέμα που φαίνεται να απασχολεί όλο και πιο έντονα τόσο την κοινωνία όσο και τα κόμματα. Το παρόν στη συνεδρίαση έδωσε και η Βουλευτής Φωκίδας κα. Ασπασία Μανδρέκα όπου παρακολούθησε τις διαδικασίες και έθεσε με τη σειρά της το θέμα και τους προβληματισμούς της στον πρόεδρο της επιτροπής.

Ολόκληρη η επιστολή που επιδόθηκε από τους Δήμους έχει ως εξής :

Προς
τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Μπέζα Αντώνιο
Κόμματα της Βουλής
Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
ΕΥΔΑΠ Α.Ε

Αξιότιμοι κύριοι,

Η ΕΥΔΑΠ, ως δημόσια εταιρία, δια της κρατικής επιβολής έχει δεσμεύσει, και μάλιστα στο διηνεκές, τον σημαντικότερο φυσικό πλούτο της περιοχής μας, προβαίνοντας στην οικονομική εκμετάλλευσή του. Σήμερα ο πόρος αυτός μεταφέρεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, με συνέπεια την εκμετάλλευσή του από ιδιωτικά πλέον συμφέροντα. Είναι βέβαιο ότι στο μέλλον η αξία του νερού, του φυσικού αυτού αγαθού θα εκτιναχθεί στα ύψη λόγω της ελλείψεώς του, και οι κοινωνίες θα οδηγηθούν σε πλήρη εξάρτηση από ιδιωτικά συμφέροντα.

Τα νερά των λιμνών Ευήνου, Μόρνου, Υλίκης και Μαραθώνα έχουν δεσμευτεί για την κάλυψη των αναγκών του λεκανοπεδίου γεγονός το οποίο κανένας δεν αμφισβητεί.
Το καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των λιμνών που εξυπηρετούν ανάγκες για πόσιμο νερό δεν επιτρέπει καμιά δραστηριότητα εντός των λιμνών ούτε σε απόσταση 1500 μέτρων περιμετρικά αυτών. Είναι προφανές ότι οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα μέσω ΚΥΑ πρέπει να αλλάξουν ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Το πιο σημαντικό στοιχείο που αφορά τις τοπικές κοινωνίες και πρέπει να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση αφορά την ανταπόδοση σ’ αυτές ενός αντισταθμιστικού πόρου που θα υποστηρίζει την ανάπτυξή τους σε βάθος χρόνου. Τόσο το περιβάλλον όσο και η παραγωγική δραστηριότητα στις περιοχές των λιμνών έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη μεταφορά του νερού. Για παράδειγμα πεδινές εκτάσεις άλλαξαν χρήση ή οι αγρότες -παραγωγοί επιβαρύνονται σημαντικά για ανόρυξη γεωτρήσεων και άντληση νερού, εκεί που πριν λίγα χρόνιο προσφερόταν δωρεάν.

Αξιότιμε Κύριε πρόεδρε της επιτροπής οικονομικών υποθέσεων,
Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη αφενός για την (μερική έστω) άρση των σχετικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αλλά και κυρίως για την παροχή κάποιου αντισταθμιστικού ανταλλάγματος για την περιοχή μας που στερείται το εν λόγω φυσικό αγαθό της.

Το αντάλλαγμα αυτό προτείνουμε να συνίσταται σε ένα πολύ μικρό τέλος υπέρ της διατηρήσεως της φυσικής ισορροπίας στις παραλίμνιες περιοχές, όπως για παράδειγμα ένα έως δύο λεπτά ανά κ.μ. νερού. Το προτεινόμενο ποσό αποτελεί ελάχιστη έκφραση εταιρικής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ και πρέπει να ικανοποιηθεί.

Αξιότιμε Κύριε πρόεδρε,
Παρακαλούμε, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για το θέμα αυτό να κληθούμε στην επιτροπή για να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

Λιδωρίκι Δήμου Δωρίδος 16-10-2012

Με τιμή

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΙΜΝΕΣ

Γεώργιος Ν. Καπεντζώνης
Δήμαρχος Δωρίδος

Γιάννης Μπουλές
Δήμαρχος Ναυπακτίας

Σπύρος Νικολάου
Δήμαρχος Θηβαίων

Ιορδάνης Λουϊζος
Δήμαρχος Μαραθώνα

Κώστας Ξηρογιάννης
Δήμαρχος Ορχομενού